Fysioterapian kilpailutus vaatii lisää tietoa

Vertailutieto palvelujen laadusta ja toiminnasta parantaisi kilpailua ja asiakkaan mahdollisuutta valita.

Kuvateksti
Kilpailutus ei parantanut fysioterapian laatua. Kuva Annika Rauhala.

Laatu laski hieman Kelan kilpailuttamissa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluissa. Hinnoilla kilpailua ei syntynyt, mutta asiakkaan valinnanvapauden näkökulmasta kilpailutus kuitenkin onnistui kohtalaisesti. Hänellä oli mahdollisuus valita mieleisensä yritys, ja laatukin laski vain hieman.

Kelan kilpailutus yhdistettynä valinnanvapauteen ei luonut yrityksille kilpailuun riittävästi kannustavaa toimintaympäristöä.  

– Markkinoilla on paljon sekä kysyntää että tarjontaa, joten kilpailu olisi mahdollista saada toimimaan, toteaa tutkija Piia Pekola blogikirjoituksessaan.

Tilanne kävi selväksi, kun Kela ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos tutkivat Kelan kilpailuttamia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluja. Kela järjestää palvelut lakisääteisinä. Ne hankitaan yksityisiltä markkinoilta julkisten hankintojen periaatteiden ja sääntelyn mukaisesti.

Tutkijat suosittelevat, että vastaisuudessa terveyspalveluiden järjestäjät ja rahoittajat panostavat riittävän vertailutiedon kokoamiseen ja julkaisemiseen. Asiakkaiden on helpompi hakeutua tuottajalle, jonka osaaminen ja toiminta vastaavat parhaiten hänen tarpeitaan. Laatutiedon julkaisemisen myötä yritykset saavat tietoa kilpailijoidensa laadusta ja toiminnasta.

Hankinnassa tulisi myös kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota tuottajien valintakriteereihin ja etenkin palvelun tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

Monissa Kelan kuntoutuspalveluissa yritysten tulo markkinoille on kaksivaiheinen prosessi. Ensin tarjoajat osallistuvat kilpailutukseen, jossa Kela arvioi tarjotun palvelun hinnan ja laadun. Kelan valitsemat tuottajat kilpailevat valinnanvapauden myötä asiakkaista. 

Kela järjestää alle 65-vuotiaille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisi työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestaan tai vammastaan huolimatta. 

Kela maksaa tuottajille, eikä asiakkailta saa periä omavastuu- tai muita maksuja. Vaativan lääkinnällisen fysioterapian kustannukset olivat 73,5 miljoonaa euroa vuonna 2015.

27.9.2016 Korjattu miljardit miljooniksi.