Hajuaistin ja muistin heikkeneminen kulkevat käsikkäin

Myös dementiaa lievempään muistin heikkenemiseen liittyy hajuaistin huonontuminen.

Kuvateksti
Muistin heikkenemiseen liittyy etenkin hajujen tunnistamisen huonontuminen. Kuva iStock.

Dementiapotilaiden hajuaisti usein huononee.  Sama voidaan nähdä niillä, jotka potevat dementiaa lievempää muistin ja muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää. Tämän osoittaa tuore katsaustutkimus.

Tulokset perustuvat 31 aikaisemman tutkimuksen aineistojen yhteisanalyysiin. Sen perusteella kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää potevat pärjäävät terveitä ikätovereita huonommin testeissä, joissa arvioidaan hajujen havaitsemista. Vielä selvemmin tämä näkyy hajujen tunnistustesteissä. Hajuaistin heikentymistä havaittiin varsinkin miehillä.

Tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä 2 000 potilasta ja 2 900 tervettä verrokkia.

Hajuaistin huonontuminen on aikaisemmissa tutkimuksissa yhdistetty muistin heikkenemiseen sekä dementian kehittymiseen ja mahdollisesti myös Parkinsonin taudin riskiin. Hajuaistin heikentyminen todennäköisesti kuvastaa elimistön ja terveydentilan laajempaa heikkenemistä.

Tutkimus julkaistiin Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim