Hoitajan puututtava epäasialliseen kohteluun

Esimiehet puuttuvat alaisiaan rohkeammin epäasialliseen potilaan kohteluun.

Kuvateksti
Lähes puolet sairaanhoitajista ei tiedä, onko yksikössä olemassa ohjeistusta epäeettisen toiminnan varalle. Kuva: iStock

Vain joka kolmas sairaanhoitaja uskaltaa puuttua potilaan tai asiakkaan hoidossa havaitsemiinsa epäkohtiin. Silti 84 prosenttia on sitä mieltä, että hänen tulee puuttua, jos havaitsee epäasiallista käytöstä tai toimintaa. 

Suomen Sairaanhoitajaliitto on selvittänyt jäsenkyselyllä sairaanhoitajien ja alalla johtotehtävissä työskentelevien valmiuksia puuttua hoitotyössä asiakkaaseen tai potilaaseen kohdistuvaan epäasialliseen toimintaan. Lisäksi tarkasteltiin, millä tavoin haastavia tilanteita käsitellään työyhteisöissä.

Epäasialliseksi toiminnaksi hoitotyössä luokitellaan esimerkiksi se, jos potilaan tai asiakkaan omaa tahtoa tai yksityisyyttä ei kunnioiteta. Tällaista toimintaa oli päivittäin tai viikoittain havainnut kyselyyn vastanneista 37 prosenttia.

Esimiehistä lähes kaikki kertoivat, että heillä on velvollisuus puuttua epäasialliseen toimintaan. Lähes kolme neljästä ilmoitti lisäksi, että heillä on rohkeutta puuttua tilanteisiin.

Esimiestasolla työskenteleviin verrattuna sairaanhoitajia mietityttää kyselyn tulosten mukaan se, millaiseen asemaan itsensä asettaa, jos raportoi havainneensa epäeettistä toimintaa hoitotyössä. Vastausten mukaan tilanteita katsotaan usein työpaikoilla tästä syystä sormien läpi.

Kiire mainittiin yhdeksi syyksi sille, miksi hoitajat eivät aina puutu epäeettiseen toimintaan. Yli puolet vastanneista sairaanhoitajista kertoo olevansa samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että joutuu toimimaan epäeettisesti vähäisten resurssien vuoksi.

– Tarve sairaanhoitajien ammatilliselle osaamiselle korostuu sellaisissa tilanteissa, joissa asiakas tai potilas käyttäytyy poikkeavalla tavalla ja on aggressiivinen esimerkiksi muistisairauden vuoksi. On tärkeää lisätä ymmärrystä ja antaa hoitajille ohjeistuksia erilaisten tilanteiden varalle, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Sairaanhoitajaliiton jäsenilleen lähettämään kyselyyn vastasi 752 julkisessa, yksityisessä ja kolmannen sektorin palveluksessa toimivaa sairaanhoitajaa sekä noin 161 alalla johtavissa ja esimiestehtävissä työskentelevää henkilöä. Kysely toteutettiin helmikuussa 2018, ja se lähetettiin noin 9 000 jäsenelle.