Hoitajapula on tuonut vakiväen kesälomiin 3+1-ilmiön – entistä harvempi saa loman yhdessä jaksossa

Työnantajat maksavat viime kesää kitsaammin vuoronvaihtoon ja lisätyöhön kannustavia ylimääräisiä korvauksia, kertoo Tehyn kysely.

Kuvateksti
Yhä useampi hoitaja joutuu pätkimään kesälomaansa.
Kuva: iStock

Vielä viime kesänä suurin osa (78 %) julkisen sektorin työnantajista antoi vuosilomat yhdenjaksoisina, mutta tulevana kesänä vain reilu puolet (57 %).

Tehyläiset luottamusmiehet arvioivat, että yleisin syy tähän on henkilöstöpula. Monilla osastoilla on käytössä 3+1 viikon sääntö, jossa vuosiloma jaetaan kahteen osaan.

Tiedot perustuvat Tehyn kesäaikakyselyyn, johon vastasi huhti–toukokuussa yhteensä 233 luottamusmiestä.

Luottamusmiehet arvioivat, että tänä kesänä toimintaa suljetaan tai supistetaan yhtä paljon (42 %) kuin viime kesänä. Neljännes luottamusmiehistä arvioi, että sulut ja supistukset ovat jonkin verran suurempia kuin viime kesänä.

Sulut tai supistukset kohdistuvat erikoissairaanhoidossa erityisesti poliklinikkatoimintaan, kirurgiaan, psykiatriaan, silmätauteihin, sisätauteihin ja korva-, nenä- ja kurkkutauteihin. 

Perusterveydenhuollossa sulut ja supistukset kohdistuvat erityisesti vastaanottotoimintaan, neuvolaan, hammashoitoon, fysioterapiaan ja kuvantamiseen.

Luottamusmiesten mukaan työntekijöiden halukkuus muuttaa vuoroja tai tehdä lisävuoroja on vähentynyt (46 %) vaikka vuoroja vaihdetaan edelleen paljon, jotta toiminta saadaan varmistettua.

Noin kolmasosa työnantajista on päättänyt rahallisista kannustimista, joilla kannustetaan henkilöstöä kesäaikana lisä- tai ylitöihin. Selvästi yleisin korvaus on korotettu hälytysrahakorvaus. Verrattuna viime kesään kannustimia maksetaan vähemmän.

Varhaiskasvatusta koskevissa vastauksissa nousi esille, että työntekijät ovat väsyneitä jatkuviin työvuorojen muutoksiin. He eivät välttämättä uskalla kieltäytyä niistä, vaikka heillä on siihen täysi oikeus.

Lue lisää:

Tehy selvitti: Krooninen pula hoitajista ja säästöt kurittavat kesäajan sosiaali- ja terveyspalveluita