Hoitajapula vaarantaa työ- ja potilasturvallisuutta Vantaalla – vanhus- ja vammaispalveluista puuttuu satoja hoitajia

Työsuojeluvaltuutetut eivät ole saaneet nähtäväkseen potilasturvallisuusilmoituksia, vaikka he ovat niitä pyytäneet

Kuvateksti
Vantaan hoitajapulaan ei näy helpotusta.
Kuva: Tehy-lehden arkisto

Hoitajapulan ja sen aiheuttamien vaaratilanteiden takia työsuojeluun on tullut runsaasti yhteydenottoja, kertovat Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen työsuojeluvaltuutetut Heidi Korpela ja Kirsi Korhonen.

Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluissa on auki 237 vakanssia, joista 76 on uusia alkuvuonna perustettuja vakansseja.

Avoimiin vakansseihin ei ole ollut hakijoita pitkään aikaan. Työsuojeluvaltuutetut ovat saaneet erityisesti kuluvan vuoden aikana paljon viestiä siitä, että yksiköissä tehdään työvuoroja alle minimiresursoinnin. Vaikka sijaisia saataisiin, jatkuva vaihtuvuus ja esimerkiksi perehdytys aiheuttaa toistuvaa lisäkuormitusta vakituiselle henkilöstölle.

Työsuojeluvaltuutettujen mielestä hoitajapulan ratkaisuun pitäisi olla nyt yhteistä tahtoa. He kiittelevät yhteistyötä lähiesihenkilöiden kanssa todella hyväksi, mutta heillä on huoli myös esihenkilöiden kuormittumisesta.

Työsuojeluvaltuutetut ovat tiedustelleet työnantajalta, miten paljon työntekijät ovat tehneet asiakas- ja potilasturvallisuusilmoituksia (HaiPro). HaiPro-järjestelmän avulla organisaatio voi seurata vaaratapahtumia ja ryhtyä toimiin niiden ehkäisemiseksi.

”Olemme useita kertoja pyytäneet ilmoitukset nähtäväksi. Toistaiseksi koostetta ei ole toimitettu pyynnöistä huolimatta”, huomauttaa Korhonen.

Työsuojeluvaltuutetuilla on oikeus saada työnantajalta tietoja tehtävänsä hoitamista varten. Työsuojeluvaltuutetuille on kuitenkin ajoittain tullut vaikutelma, ettei työnantaja tunnista tiedonsaantioikeutta ja sen laajuutta. Sen vuoksi lakisääteisen tehtävän hoitaminen on ollut ajoittain haasteellista. 

Korpela ja Korhonen ovat yrittäneet jo useamman vuoden ajan rohkaista työntekijöitä tekemään työturvallisuuteen liittyviä ilmoituksia Tutka-järjestelmään. Järjestelmään tulisi kirjata työtapaturmat, uhka- ja vaaratilanteet, läheltä piti -tilanteet ja kehittämisehdotukset.

”Työntekijät kertovat, että työaikana on niin kiire, etteivät he ehdi tehdä ilmoituksia, eivätkä he halua jäädä tekemään niitä omalla ajallaan.”

Lisäksi työntekijät ovat nostaneet esille pelon joutua esimerkiksi puhutteluun tekemästään työturvallisuusilmoituksesta. 

Avoimempi toimintakulttuuri antaisi enemmän mahdollisuuksia puuttua epäkohtiin. 

”Epäkohtien esille nostaminen ja niiden rakentava ratkaisu on meidän työmme lähtökohta. Tämän mahdollistaminen ja kulttuurin ohjaaminen avoimempaan suuntaan kertoo työnantajan hyvästä ja myönteisestä suhtautumisesta työturvallisuusasioihin”, summaa Korpela.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Vantaalla ollaan huolissaan siitä, ettei tämä velvoite täyty.

”On selvää, että näissä olosuhteissa myös asiakas- ja potilasturvallisuus vaarantuvat”, Korhonen sanoo. 

Tehy on 21. huhtikuuta lähtien kannustanut jäseniään tekemään ilmoituksen aluehallintovirastoon, kun potilasturvallisuus vaarantuu.

Tehy-lehti kysyi sähköpostitse Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkydöltä kommenttia hoitajapulasta. Hän ei vastannut mitään. Vantaan Sanomien jutussa Aronkytö on kertonut, että Vantaata koskeva hoitajapula on ”äärettömän kova”.

10.5.2022 korjattu puuttuvien hoitajien määrä vanhus- ja vammaispalveluissa. Auki on 237 vakanssia, joista 76 on uusia alkuvuonna perustettuja vakansseja. Aiemmin jutussa luki, että Vantaan kaupungilla pelkästään vanhus- ja vammaispalveluista puuttuu noin 300 hoitajaa.

Suosittelemme sinulle

Tehy
Julkaisupäivämäärä
3.5.2021
Tehy
Julkaisupäivämäärä
16.3.2021