Hoitajat elävät yli varojensa

Rahavaikeuksiin kannattaa hakea ajoissa apua.

Kuvateksti
Kulutusyhteiskunnassa voi syntyä kiusaus elää yli varojensa.

Hoitohenkilöstön edustajat muodostavat noin viidesosan velkaneuvontaa antavan Takuu-Säätiön asiakaskunnasta. Suuri osa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneista on lähi- tai perushoitajia, mutta apua hakevissa on myös sairaanhoitajia ja esimiesasemassa olevia.

Päästäkseen velkajärjestelyyn ja Takuu-Säätiön asiakkaaksi ihmisellä pitää olla säännölliset tulot. Kyse ei ole tulojen puutteesta, vaan vaikeuksista elää tulojensa mukaisesti. Vuosittain Takuu-Säätiö saa noin tuhat takaushakemusta.

Toiminnanjohtaja Juha Pantzar kehottaa ihmisiä havahtumaan taloutensa vaikeuksiin ja tulojen pienenemiseen riittävän ajoissa. Erityisesti hän kehottaa eläkeikää lähestyviä miettimään taloutensa kestävyyttä, kun tulot putoavat.

Moni hoitoalan työntekijä toteaa vähän ennen eläköitymistään, että ei selviä esimerkiksi kalliista kulutusluotosta.

Erot ja kalliit asumiskustannukset kiristävät pieni- ja keskituloisten suomalaisten taloutta. Samat syyt näkyvät myös rahavaikeuksiin joutuneiden hoitajien taustalla. Tilanne kriisiytyy helposti, jos ihminen on elänyt kädestä suuhun.

Jos ei yhtään ole puskuria, tulee ongelmia, jos tulovirta yhtäkkiä pysähtyy tai menovirta kiihtyy.

Työttömyys ei hoitoalalla selitä talousvaikeuksia, sillä työttömyysprosentti on edelleen noin kaksi. Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan luvut osoittavat ylöspäin, mutta dramaattista muutosta johtaja Markus Rantanen ei hoitoalan työttömyydessä näe.

Lukuihin vaikuttaa sekin, että kassan jäsenmäärä on noussut. Alalle tulee paljon uusia ihmisiä, jotka tekevät pätkä- ja keikkatyötä.

Velkalinja 0800 9 8009 on maksuton ja anonyymi neuvontapuhelin, joka on auki joka arkipäivä klo 10-14.

Juttua muokattu 6.5. klo 9.35: Lisätty tieto takaushakemusten määrästä.