Hoitajat huolissaan: suojaimista on pulaa ja kertakäyttöisiä käytetään uudelleen

Jos suojainten käytössä joudutaan poikkeamaan tavallisesta käytännöstä, työnantajalla on velvollisuus antaa tästä selkeät ohjeet.

Kuvateksti
Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta. Kuva: Jussi Tuokkola

Tehyyn on tullut runsaasti yhteydenottoja siitä, kuinka kertakäyttöiseksi tarkoitettuja suojaimia, kuten visiirejä, on pesty ja otettu uudelleen käyttöön. Työntekijät ovat myös kertoneet, miten desinfiointiainepulloja täytetään uudelleen.

Eniten on kuitenkin tullut viestejä siitä, kuinka työnantajat kehottavat henkilöstöä säästämään suojaimia eli käyttämään niitä vastoin normaalikäytäntöä tai käyttöohjeita.

Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä muistuttaa, että työnantaja vastaa työntekijöidensä työturvallisuudesta eikä voi toimia lain eikä THL:n ohjeiden vastaisesti edes koronapandemian aikana.

– Jos työnantajalla on tarve säästää suojaimissa, on työnantajan kartoitettava, miten se voidaan tehdä työturvallisuutta vaarantamatta. Tämä vaatii selkeät ohjeet.

Ojanperä ymmärtää, että poikkeustilanne voi johtaa totutusta poikkeaviin käytäntöihin. Jos esimerkiksi pienet käsidesipullot loppuvat, voi tulla tarve täyttää jo käytettyjä pulloja uudestaan.

– Mutta työnantajan pitää kertoa, miksi normaalista poiketaan, jotta työntekijät eivät joudu toimimaan oman ammattietiikkansa vastaisesti. 

Työnantajan tehtävänä on kartoittaa, mitä keinoja on käytettävissä esimerkiksi suojainten riittävyyden takaamiseksi. Jos työntekijöissä on esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvia ja he työskentelevät altistavissa tehtävissä, työnantaja voi siirtää nämä työntekijät toisiin tehtäviin tai etätyöhön, jos se on mahdollista. 

– Työnantajalla pitää olla varautumissuunnitelma myös siltä varalta, että jotkin suojaimet loppuvat, painottaa Ojanperä.

Jos työntekijällä on työsuojeluun liittyen huolta tai kysyttävää eikä työnantajalta saa apua, Tehyyn voi ottaa yhteyttä jäsenille tarkoitetun asiointipalvelun kautta. Lisää tietoa koronavirukseen ja työhön liittyen löytyy myös kaikille avoimilta Tehyn verkkosivuilta