Hoitajien psyykkinen kuormitus kevään korona-pandemian jälkeen vaatii seurantaa ja tukemista

Vaikka sote-ammattilaisten työrooli on vahva, koronaviruksen aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta pitää seurata, muistuttaa Tehyn työympäristöasiantuntija.

Kuvateksti
Perehdytys uusiin tehtäviin jätti monin paikoin toivomisen varaa ja kasvatti henkistä taakkaa kevään korona-pandemian aikana. Kuva: iStock

Korona-pandemia on aiheuttanut psyykkistä kuormitusta terveydenhuollossa työskenteleville. Sen vuoksi jälkiseuranta on perusteltua, muistutetaan Duodecimin julkaisemassa kansainvälisessä tutkimuskatsauksessa.

 Terveydenhuollon ammattilaisen työrooli on vahva ja kynnys hakea apua usein korkea. Poikkeusolojen vuoksi jälkiseurantaan pitää kiinnittää erityistä huomiota, sanoo Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä.

Yhtenä kuormitustekijänä ovat olleet kerrasta muuttuneet työskentelyolosuhteet.

 Moni sote-alan ammattilainen joutui nopeasti siirtymään uusiin tehtäviin tai uuteen työympäristöön. Tässä perehdytys ei aina toiminut.

Toinen kuormittava asia oli suojainten heikko saatavuus ja suoranainen puute, mikä aiheutti pelkoa sairastumisesta. Psyykkistä kuormitusta kasvatti myös se, että valmiuslain soveltaminen toi vaikeuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Duodecimin kirjallisuuskatsaus käsittelee resilienssiä eli yksilön ja yhteisön kykyä selviytyä koettelemuksista toimintakykyisenä. Terveydenhuollon työntekijöiden resilienssi ilmenee kykynä ylläpitää henkilökohtaista ammatillista hyvinvointia vastuullisen työn aiheuttamasta kuormituksesta huolimatta.

 Ammattilaisten vahvasta työroolista huolimatta on tärkeää, että organisaatioissa seurataan kuormittumista, työntekijöiden jaksamista ja etsitään aktiivisesti keinoja psykososiaalisen kuormittumisen hallintaan.

Duodecimin julkaisemat tulokset ovat linjassa Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän kyselyn kanssa. Se teki kyselyn työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelupäälliköille huhtikuussa 2020.

 Sen mukaan henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa koettiin puutteita. Vajaa puolet vastaajista koki, että tässä on onnistuttu melko huonosti tai huonosti.

Lue lisää

Hoitajan korona voi olla ammattitauti