Hoitajien vastaanotoille mallia ulkomailta – Yhdysvalloissa paljon kokemusta

Hoitajavastaanotoissa piilee paljon käyttämättömiä voimavaroja, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Kuvateksti
Itsenäiset hoitajavastaanotot ovat lisääntyneet Suomessa 2000-luvulla. Kuva: Mikko Nikkinen

Laajavastuiset hoitajavastaanotot lisääntyvät perusterveydenhuollossa eri puolella Suomea. Esimerkiksi sairaanhoitajia on tarkoitus lähettää rajatun lääkkeenmääräämiseen koulutukseen, ja jo koulutuksen suorittaneiden osaamista on tarkoitus hyödyntää nykyistä paremmin.

Tiedot käyvät ilmi Tehyn kyselystä, johon vastasi 42 kuntasektorin pääluottamusmiestä eri puolilta Suomea.

– Hoitajavastaanotoissa piilee Suomessa paljon käyttämättömiä voimavaroja, sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman

Flinkman kehottaa ottamaan mallia englanninkielisistä maista, jotka ovat hoitajien osaamisen hyödyntämisessä Suomea edellä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa lisäkoulutettujen sairaanhoitajien itsenäisiä vastaanottoja on kehitetty jo noin 60 vuoden ajan. Yhdysvalloissa rekisteröityjä asiantuntijasairaanhoitajia on jo yli 230 000.

Mallia voisi ottaa esimerkiksi rekisteristä, johon viranomainen kirjaisi itsenäistä hoitajavastaanottoa pitävät terveydenhuollon ammattihenkilöt. Rekisteriin pääsy edellyttäisi sitä, että lisäkoulutus ja työnkuva olisi määritelty riittävän tarkasti. 

– Tällä hetkellä hoitajavastaanotot ovat osin harmaata aluetta, jossa potilaat eivätkä välttämättä työnantajatkaan tiedä tarkkaan, millainen osaaminen hoitajalla on.

Hoitajia on terveysasemilla suhteessa lääkäreihin aiempaa enemmän. Sairaan- tai terveydenhoitajalle avovastaanottokäyntejä oli viime vuonna 4,9 miljoonaa; lääkärille 5,3 miljoonaa. Sairaanhoitajat ovat Suomessa työvuoronsa aikana ottaneet vastaan jopa 25 potilasta.

Sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että sairaan- ja terveydenhoitajan vastaanotolla käyneet potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Esimerkiksi rajattu lääkkeenmäärääminen on toiminut hyvin.

– Sote-keskustelussa korostetaan pitkälti potilaan pääsyä lääkäriin, mikä on vanhakantaista ajattelua.

Itsenäiset hoitajavastaanotot sosiaali- ja terveydenhuollon julkisissa organisaatioissa. Tehyn julkaisusarja B 2/2018.