Hoitamaton ADHD voi viedä tuhon tielle

Aikuisten ADHD on nyt mukana Käypä hoito –suosituksessa.

Kuvateksti
ADHD:n hoidossa keskeisiä keinoja ovat potilaan ympäristöön kohdistuvat tukitoimet, psykososiaaliset hoitomuodot ja lääkehoito. Kuva iStock.

Aikuisen ADHD:hen liittyy usein muita mielenterveyden häiriöitä. ADHD voi olla taustatekijä esimerkiksi mieliala- tai ahdistuneisuushäiriön takana. Hoitamaton ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä ja suurentaa psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden liikakäytön riskiä.

Oireiden aktiivisella hoidolla voidaan tutkimusten mukaan vähentää ADHD:hen liittyviä kielteisiä seurannaisvaikutuksia ja terveysriskejä sekä parantaa elämänlaatua.

ADHD:n mahdollisuus aikuisella tulisi terveydenhuollossa aina huomioida,muistuttaa juuri päivitetty Käypä hoito –suositus. Se käsittelee nyt ensimmäistä kertaa lasten ja nuorten lisäksi aikuisten ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on yleinen, toimintakykyä heikentävä kehityksellinen häiriö. Sen tyypillisiä oireita ovat tarkkaavuuden säätelyn ja toiminnanohjauksen vaikeudet sekä impulsiivisuus. Oireet ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Moni kärsii ADHD:stä ilman asianmukaista diagnoosia ja hoitoa.

Asianmukaisen hoidon ja yksilöllisten tukitoimien avulla yksilön vahvuudet ja voimavarat pääsevät esiin.

– Onnistumisten myötä itsetunto vahvistuu ja liitännäissairauksien, kuten masennuksen, riski vähenee, kuvailee suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi.

Käypä hoito –suosituksen tavoitteena on yhtenäistää ADHD:n diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta ja tarjota näyttöön perustuvaa tietoa hoitoratkaisujen tueksi. Suosituksessa todetaan, että ADHD heikentää elämänlaatua suunnilleen yhtä paljon kuin fyysinen krooninen sairaus, mutta psykososiaalisella osa-alueella.

Oikea diagnoosi auttaa ymmärtämään paremmin niitä ongelmia, joita ADHD-oireet voivat aiheuttaa, ja vastaavasti löytämään keinoja, jotka vähentävät oireita, parantavat toimintakykyä ja helpottavat arkea.

Aikuisen ADHD-diagnoosin tekee ensisijaisesti psykiatrian erikoislääkäri tai opiskelu- tai työterveyshuollossa toimiva lääkäri. Hän konsultoi tarvittaessa ADHD:n diagnostiikkaan ja hoitoon perehtynyttä erikoislääkäriä.