Huoletonta lääkehoitoa palvelutalossa

Kuvateksti
Kuva Annika Rauhala.

Lääkehoidon huolimattomuus ja potilasasiakirjojen puuttuminen herätti talon kahden sairaanhoitajan hädän tänä syksynä mikkeliläisessä palvelutalo Pietarinpirtissä. Talon toiminnasta on tullut useita ilmoituksia Itä-Suomen aluehallintovirastolle (avi). Virasto on tehnyt laitokseen kaksi tarkastuskäyntiä. Sairaanhoitajat menettivät prosessissa työnsä.

Ilmoitukset ovat koskeneet sekä potilasturvallisuutta että henkilökunnan työturvallisuutta. 

Pietarinpirtissä oli lääkepoikkeamia selvästi normaalia enemmän. Kaupungin puitesopimuksessa oli sovittu, että sairaanhoitaja on vuorossa joka päivä. Tämä ei ole kuitenkaan toteutunut syksyn aikana.

Lääkkeiden jako ja säilyttäminen sekä lääkehoidon toteuttaminen olivat puutteellisia. Myös potilasasiakirjoissa oli puutteita.

Tarkastuskäynnillä ilmeni muun muassa useita kymmeniä epäselviä huumekortteja. Kulutuskortit ovat lääkelain määräämiä asiakirjoja, joilla seurataan huumeiksi luokiteltavien lääkkeiden kulutusta.  Lääkkeitä jaettiin kanslian pöydällä ja PKV-lääkkeitä säilytettiin tiloissa, joihin pääsivät kaikki henkilökunnasta. Lääkekaapissa oli sekä vanhentuneet ja käytöstä poistetut että käytössä olevat lääkkeet. Palautettavia lääkkeitä oli huomattavan vähän.

Avin tarkastuksessa laitoksen vastuuhenkilö on ilmoittanut, että kaikilla on lääkehoidon koulutus, mutta tästä ei ole löytynyt dokumentteja. Talon kahden (nyt jo entisen) sairaanhoitajan mukaan kaikilla ei lupia ole ollut.

Valvovat viranomaiset ovat olleet tapauksen suhteen poikkeuksellisen vaitonaisia. Avin tarkastukset on tehty syys- ja lokakuussa. Näiltä tarkastuskäynneiltä ei ole saatavilla dokumentteja, vaikka ne ovat lähtökohtaisesti julkisia. Ylitarkastaja Sirkka Koponen totesi Tehy-lehdelle asiassa tapahtuvan jotain aikaisintaan tammikuussa.

– Valvonta Pietarinpirtissä jatkuu ja asia on prosessissa, Koponen vakuuttaa.

Mikkelin vanhuspalvelujen vt. johtaja Niina Helminen antoi marraskuussa viranhaltijapäätöksen, jonka mukaan Pietarinpirtin sairaanhoidosta vastaa siitä lähtien kaupungin oma sairaanhoitaja, joka kuitenkaan ei työskentele laitoksessa. Tämän päätöksen perusteluita ei Tehy-lehti ole useista pyynnöistä huolimatta saanut. 

Avi on tehnyt Pietarinpirtistä myös rikosilmoituksen poliisille työturvallisuuteen liittyen. Syynä on haastateltavien mukaan se, että heidän henkeään ja terveyttään on uhattu työpaikalla.

Lue lisää tammikuun Tehy-lehdestä.

Juttua muokattu 21.12. klo 9: lisättiin tieto siitä, että sairaanhoitajat menettivät työnsä.

Lue myös: Potilaiden turvallisuus huoletti – potkut tuli