Huono johtaja vie alaiselta unen

Hyvä johtaminen ja hyvät työolot vähentävät unihäiriöitä ja parantavat työkykyä.

Kuvateksti
Hyvät työolot vähentävät unihäiriöitä ja parantavat työkykyä. Kuva iStock.

Työstressi ja johtamisen epäoikeudenmukaisuus lisäävät unihäiriöitä, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus.

Työikäiset kärsivät unihäiriöistä, sillä jopa 30 prosenttia aikuisista kärsii unettomuudesta vähintään kolmena yönä viikossa. Unihäiriöt voivat edelleen heikentää niin työkykyä kuin yleistä terveydentilaa. Unen laatuun voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten työolot.

Unihäiriöitä voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota työtehtävien vaativuuteen ja hallittavuuteen sekä oikeudenmukaiseen kohteluun työpaikalla. Keinoja ovat esimiesten koulutus ja työjärjestelyt.

Tutkimuksessa seurattiin lähes 25 000 kunta-alan työntekijää 2000–2012.

Jos työntekijällä ei lähtötilanteessa ollut unihäiriöitä tai työongelmia, unihäiriöt lisääntyivät kun työstressi ja epäoikeudenmukainen johtaminen lisääntyivät. Tutkijat seurasivat uniongelmien vähenemistä niillä, jotka ensimmäisessä kyselyssä raportoivat unihäiriöitä sekä työstressiä tai johtamisen epäoikeudenmukaisuutta.

Työongelmien väheneminen ensimmäisen ja toisen kyselyn välissä vähensivät unihäiriöiden esiintymistä kolmannessa seurannassa.

Unihäiriöiden yhteyttä työhön on tutkittu aiemminkin, mutta tässä tutkimuksessa voitiin varmentaa, että muutos työperäisessä altisteessa tapahtui ennen muutosta unen laadussa.