Hus tuomittiin laittomasta työsopimusten ketjuttamisesta ja syrjinnästä

Sairaanhoitajan työsuhteen olisi tullut olla vakituinen jo ensimmäisestä määräaikaisesta työsopimuksesta alkaen.


Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Husin laittomasta työsopimusten ketjuttamisesta ja syrjinnästä Hyvinkään sairaalassa. Käräjäoikeus katsoi, että Hus oli laittomasti ketjuttanut sairaanhoitajan työsopimuksia erilaisilla sijaisuusperusteilla kahdeksan kertaa kahden ja puolen vuoden aikana.

Tuomion mukaan Husilla oli ollut jatkuva ja pysyvä työvoimatarve sairaanhoitajien sijaisuuksissa. Tämän johdosta käräjäoikeus totesi, että sairaanhoitajan työsuhteen olisi tullut olla vakituinen jo ensimmäisestä määräaikaisesta työsopimuksesta alkaen.

Käräjäoikeuden mukaan työvoimatarvetta oli arvioitava kaikissa niissä tehtävissä, joita hoitaja olisi voinut tehdä tavanomaisen perehdytyksen jälkeen, eikä vain siinä yksikössä, jossa hän oli työskennellyt työsuhteensa aikana.

Lisäksi Hus oli syrjinyt sairaanhoitajaa. Työsopimusta ei enää uusittu, kun hoitaja oli jäänyt äitiysvapaalle. Käräjäoikeus katsoi, että työsopimuksen uusimattomuus johtui tasa-arvolain kieltämällä tavalla raskaudesta ja perhevapaista. Työtä oli koko ajan tarjolla, ja Hus palkkasi uusia työntekijöitä jopa samalle osastolle, jossa sairaanhoitaja oli työskennellyt.

Hus tuomittiin maksamaan laittomuuksista sairaanhoitajalle korvauksia yhteensä 25 000 euroa ja lisäksi oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynnissä sairaanhoitajaa avusti Tehyn oikeuspalvelun lakimies.

Tuomio ei ole lainvoimainen.