Husin sairaaloihin hankittujen suojakäsineiden vastuullisuus lisääntyy

Julkisten hankintojen vastuullisuutta voidaan kasvattaa. Tämän osoittaa HUS Logistiikan ja Finnwatchin yhteistyöhanke, jossa sairaalakäsineille asetettiin tiukkoja vastuullisuuskriteereitä.

Kuvateksti
Yritysten tulisi huolehtia siitä, että suojavälineet ovat vastuullisesti tuotettuja. Kuva: iStock

Sairaalakäsineitä maahantuovilta yrityksiltä voidaan edellyttää tietoja tuotteiden tarkoista valmistuspaikoista.

– Jos tuote valmistetaan riskimaassa, on tuotantolaitoksen oltava hyväksytysti vastuullisuusauditoitu, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

Finnwatchin ja HUS Logistiikan pilottihankkeessa käsineitä tarjoavat yritykset saivat kilpailutuksessa lisäpisteitä osoittamalla, että tuotantolaitosten työntekijöiltä ei peritä rekrytointimaksuja. Työpaikasta maksettavat rekrytointimaksut saattavat johtaa pakkotyöhön. Rekrytointimaksut ovat edelleen yleisiä käsineiden suurissa tuottajamaissa Malesiassa ja Thaimaassa.

– Pilotista saadut tulokset ovat olleet positiivisia. Käsinekilpailutuksessa tarjoajien välille muodostui eroja, ja vastuullisuuteen panostaneet yritykset saivat enemmän pisteitä, kertoo HUS Logistiikan kehittämispäällikkö Riikka Juuma.

Konkreettisten tuotekohtaisten vastuullisuuskriteerien lisäksi HUS Logistiikka otti käyttöön kunnianhimoisen vastuullisuusvaatimukset sisältävän Code of Conductin, joka sitoo tavarantoimittajia.

– Pilottihankkeen oppeja levitetään muihin sairaanhoitopiireihin, ja teemme yhteistyötä myös Pohjoismaiden kesken.

Tutkimuskäsineiden lisäksi pilottihankinnan kohteena olivat myös sairaalainstrumentit, joiden kilpailutus on edelleen kesken. 

Finnwatch kiittää HUS Logistiikkaa julkisten hankintojen vastuullisuuden edistämisestä. Samalla se toivoo tekoja Suomen hallitukselta. 

– Alihankintaketjuihin liittyviä sosiaalisen vastuun kysymyksiä huomioidaan Suomen julkisissa hankinnoissa edelleen vain hyvin harvoin. Vastuullisuuden huomioiminen julkisissa hankinnoissa tulisi olla pakollista, ja yritysten omaa vastuullisuustyötä tulee kirittää yritysvastuulailla, Kultalahti huomauttaa.

Tehy on mukana Finnwatchin Ihmisarvoisen työn ohjelmassa, jossa on selvitelty sairaalakäsineiden eettisyyttä. Tehy on mukana myös Ykkösketjuun-kampanjassa, joka vaatii ihmisoikeudet huomioonottavaa yritysvastuulakia Suomeen. 

Lue lisää

Uutinen: Husin logistiikka sitoutuu aikasempaa vastuullisempiin hankintoihin

Uutinen: Kurjista oloista käsineitä Suomeen