Itä-Suomen hovioikeus: Sairaanhoitajalle 5 000 euroa hyvitystä tasa-arvolain vastaisesta syrjinnästä

Vastaavan sairaanhoitajan entinen työnantaja tuomittiin maksamaan 5 000 euroa hyvitystä, koska äitiysvapaan palkkoja ei maksettu niin kuin piti.

Kuvateksti
Johtaja viestitti sairaanhoitajalle, että tämän äitiyslomapalkka on kallis juttu ja puolusti maksamatta jättämistä hoivakodin talousongelmilla.
Kuva: iStock

Itä-Suomen hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden kannan: Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja oli oikeutettu palkalliseen äitiysvapaaseen ja 300 euron palkanlisään, jota hänelle oli maksettu osana säännöllistä palkkaa.

Sairaanhoitajan asiaa ajoi Tehyn oikeuspalvelu.

Hovioikeuden mielestä hoitajan tilannetta on verrattava siihen, jos hän ei olisi tullut raskaaksi eikä jäänyt äitiyslomalle. Lisän maksamatta jättäminen äitiysvapaalta tarkoittaa, että hoitaja oli tasa-arvolaissa kielletyllä tavalla eri asemassa raskauden ja synnytyksen vuoksi. Kyse oli syrjinnästä, ja hoitaja on oikeutettu hyvitykseen.

Hovioikeus määräsi lappeenrantalaisen hoivakoti Wilhelmiinan maksamaan hoitajalle hyvitystä 5 000 euroa. Lisäksi se tuomittiin maksamaan palkkasaatavia reilut 1 300 euroa ja hoitajankin oikeuskulut.

Hovi vähensi hyvitystä  käräjäoikeus tuomitsi sitä 7 000 euroa. Alennusta tuli hoivakodin heikon rahatilanteen vuoksi ja siksi, että syrjintä ei ollut pitkäkestoista.

Hyvityksen tarvetta ei poistanut se, ettei pieni hoivakoti ollut kertomansa mukaan aiemminkaan maksanut kenellekään palkkaa äitiysvapaan ajalta.

"Tässä näkyvät raskaussyrjinnän monet kasvot. Työnantaja ei ole sisäistänyt velvollisuuksiaan, vaan jopa syyllisti hoitajaa omista velvoitteistaan", toteaa juristi Päivi Vanninen Tehystä.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että toimitusjohtajan hoitajalle lähettämät tekstiviestit olivat syyllistäviä, koska niissä sanottiin äitiyslomapalkan olevan kallis juttu. Toimitusjohtaja oli myös selitellyt maksamattomuutta hoivakodin vaikealla rahatilanteella.

Syrjintä tapahtui vuoden 2020 lopulla. Hoivakoti on sittemmin lopettanut toimintansa taloudellisista syistä. Jos yritys ei maksa hyvityksiä, hoitaja saa ne palkkaturvana valtion varoista.

Tuomio ei ole lainvoimainen, eli siitä voi vielä valittaa.