Järjestöt: Päivähoidon vahvuudet säilytettävä uudistuksissa

Varhaiskasvatuksen ammattijärjestöt ovat laatineet varhaiskasvatuksen tulevaisuutta koskevan vaihtoehdon.

Kuvateksti
Kasvatus, opetus ja hoito limittyvät varhaiskasvatuksessa. Kuva: Ari Korkala

Lapsi oppii parhaiten, kun kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattitaito otetaan käyttöön. Kasvatusta, opetusta ja hoitoa ei voi erottaa toisistaan, joten kaikilla ammattiryhmillä on oltava mahdollisuus parantaa pedagogista osaamistaan. 

Näin toteavat viisi varhaiskasvatuksen ammattijärjestöä. Niiden jäseninä on esimerkiksi lastenhoitajia, perhepäivähoitajia, lastenohjaajia ja sosionomeja, sanoo Tehyn sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen.

– Laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta on moniammatillinen yhteistyö, jossa eri ammattiryhmien edustajat arvostavat toistensa osaamista, 

Tehy, Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL, JHL, SuPer ja Talentia ovat laatineet Lapsen parhaaksi -selvityksen

Selvitys on vaihtoehto opetus- ja kulttuuriministeriön Varhaiskasvatuksen vuosien 2017–2030 tiekartalle. Tiekartta painottaa lastentarhanopettajien osuutta varhaiskasvatuksessa. Tiekartta julkaistiin viime kesänä. 

Selvitys on käynyt läpi tiekartan tilastoja, joista osa on nyt laskettu uudestaan. Varhaiskasvatusta uhkaa pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä, jos tiekartan suunnitelmaa noudatetaan. Uusia, yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia tarvittaisiin lisää lähes 7 000.

– Määrän saaminen työmarkkinoille kestää yli 20 vuotta. 

Varhaiskasvatus pitäisi Siitosen mielestä rauhoittaa isoilta muutoksilta, joita on viime aikoina ollut paljon. Hallitus muun muassa muutti päivähoidon mitoitusta, mikä on lisännyt lasten ja henkilöstön kuormitusta. Myös subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen on rajattu, mikä on tuonut päivähoitoon epätasa-arvoa. 

– Kehittämistä tarvitaan, mutta se ei saa tarkoittaa vahvuuksista luopumista.

Varhaiskasvatus työllistää suoraan ja välillisesti Suomessa lähes 70 000 ihmistä. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on yhteensä noin 260 000 lasta. 

17.1. klo 12.17 lisätty linkki selvitykseen.

17.1. klo 15.15 otsikkoa muokattu