Kansainvälinen vesipäivä

Oikeus veteen on perusoikeus. Tästä muistuttaa tänään vietettävä maailman vesipäivä.

Yli kaksi vuotta sitten Euroopan julkisten palveluiden ammattiliittojen federaatio EPSU luovutti Euroopan komissiolle kansalaisadressin, jossa 1,8 miljoonan allekirjoittajan voimin muistettiin oikeudesta puhtaaseen veteen. Suomessa sen allekirjoitti 15 000.

– ­Komissio otti adressin vastaan, mutta mitään ei ole tapahtunut asian hyväksi sen jälkeen, muistuttaa Tehyn kansainvälisten asioiden päällikkö Sari Koivuniemi.

Puhdas vesi on kaiken elämän perusedellytys. Suomi on ollut tässä asiassa onnekas. Meillä vettä on saatavilla joka puolella maata, ja meillä myös sataa kaikkina vuodenaikoina.

Muualla asiat ovat toisin. Miljoonat ihmiset joutuvat päivittäin näkemään kohtuuttomasti vaivaa veden hankkimisessa. Huono tai täysin olematon jäteveden käsittely puolestaan levittää tauteja ja uhkaa ihmisten terveyttä tiheään asutetuilla alueilla, joissa viemäröinti ei toimi.

Vesihuolto on yhteiskunnan toiminnan ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeä asia. Suomessa vesihuolto on niin hyvin järjestetty, että pidämme sitä helposti itsestäänselvyytenä, emmekä aina osaa sitä arvostaa.

Maailmalla on paljon tapauksia, joissa vesihuolto on yksityistetty puhtaasti kaupallisiin tarkoituksiin. Tällöin vesiyhtiöt keskittyvät ensi sijassa voiton tavoitteluun, eivätkä ole kiinnostuneita palvelun laadun parantamisesta tai verkoston riittävästä ylläpidosta ja rakentamisesta.

Tehy kampanjoi puhtaan veden puolesta osana FIPSUa, joka on Suomen julkisen alojen ammattiliittojen EU-järjestö.  FIPSU on lähettänyt tervehdyksensä EPSUlle ja osallistunut EU-komissiolle suunnattuun vaatimukseen toimenpiteistä julkisen vesihuollon turvaamiseksi.

Vesi on perusoikeus