Kätilöliitto: Lapsi on terve, vaikka sukupuoli olisi epäselvä

Intersukupuolista lasta ei pidä ryhtyä leikkaamaan ennen kuin hän voi itse päättää, mitä haluaa.

Kuvateksti
Luonto tuottaa naisia ja miehiä sekä ihmisiä, jotka eivät geneettisesti ole kumpaakaan sukupuolta tai joiden kokemus sukupuolestaan ei vastaa heidän kehoaan. Kuva iStock.

Intersukupuolinen lapsi on terve, vaikka hän ei olekaan yksiselitteisesti tyttö tai poika. Tervettä lasta ei Kätilöliiton mielestä saa altistaa lääketieteellisille toimenpiteille.

Intersukupuolisuus havaitaan useimmiten heti lapsen synnyttyä, mutta se saattaa löytyä esimerkiksi vasta murrosiässä. Suomessa arvellaan syntyvän vuosittain kolmesta kahdeksaan intersukupuolista lasta.

Ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaamalla ei voida vaikuttaa siihen, minkälaisena lapsi kokee sukupuolensa ja oman itsensä.

Suomen Kätilöliiton puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on hoitanut synnytyksiä, joissa on syntynyt intersukupuolinen lapsi. Tila ei välttämättä näy esimerkiksi ultraäänitutkimuksessa, joten asia tulee vanhemmille yllätyksenä.

– Vanhempien hämmennystä hoidetaan lääketieteellä, vaikka he tarvitsisivat tietoa. Kaksi sukupuolta on länsimainen ajatus, joka ei vastaa luonnon monimuotoisuutta.

Leikkauksen sijaan Kätilöliitto suosittaa tukemaan vanhempia ja vahvistamaan heidän kokemustaan siitä, että lapsi on terve. Moniammatillinen yhteistyö ja koulutus auttavat ammattilaisia vastaamaan lapsen ja hänen perheensä tarpeisiin. Vanhemmille tulee tarjota vertaistukea sekä laatia infopaketti.

Intersukupuolisuuden mahdollisuus tulisi ottaa esiin jo äitiysneuvolassa sekä perhe- ja synnytysvalmennuksessa tulisi antaa tietoa sukupuolisuuden moninaisuudesta.

Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE suosittaa, että lapsen ulkoisia sukupuoliominaisuuksia muokkaavat toimenpiteet toteutetaan vasta, kun lapsi itse voi määritellä sekä sukupuolensa että ottaa kantaa omaan seksuaalisuuteensa.

Lapsen sukupuolielinten leikkaaminen on kiellettyä monissa EU-maissa.

Kätilöpäivät ovat Turussa 3.-4. toukokuuta. Kansainvälistä Kätilön päivää vietetään 5. toukokuuta.

 

Lue Tehy-lehden 13/2012 juttu intersukupuolisuudesta.