Kesäsulkuja edellisvuosien tapaan

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on edelleen vaikea saada sijaisia.

Kuvateksti
Vakiintuneet toimintatavat sulkevat tänäkin kesänä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja. Kuva Annika Rauhala

Suurin syy julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sulkuihin ja toiminnan supistamiseen ovat vuosilomat ja vakiintunut tapa. Kummankin ilmoitti syyksi kaksi kolmesta Tehyn kyselyyn vastanneesta pääluottamusmiehestä.

Tämä selviää tuoreesta kesäajan selvityksestä, johon vastasi 110 kuntasektorin pääluottamusmiestä. Kesäaika tarkoittaa selvityksessä ajanjaksoa 1.5.–30.9.

Tuloksissa ei ole suuria muutoksia, kun niitä verrataan edellisiin kesiin. Pääluottamusmiesten arvioiden mukaan suurin osa eli neljä viidestä organisaatiosta supistaa toimintaansa tänä kesänä. Se on samaa tasoa edelliskesään verrattuna. Supistusten kesto vaihtelee niin ikään keskimäärin kahdesta kuuteen viikkoa. Näin ilmoitti 68 prosenttia vastaajista.

Toiminnan supistukset kohdistuvat erikoissairaanhoidossa erityisesti kirurgian, psykiatrian, lastentautien, sisätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien alueille.

Perusterveydenhuollossa eniten sulkuja ja toiminnan supistamista tehdään vastaanottotoiminnassa, neuvolatoiminnassa, hammashoidossa, varhaiskasvatuksessa ja fysioterapiassa.

Päivystys toimii kesällä useimmiten normaalisti, mutta joillakin paikkakunnilla sitä saatetaan keskittää. 98 prosenttia vastaajista ilmoitti, että työpaikka ei lomauta henkilöstöä tulevana kesänä.

Sijaispula on hieman helpottanut edellisistä kesistä. Silti noin puolet vastanneista pääluottamusmiehistä ilmoitti, että sijaisten saatavuudessa on ongelmia.

– Sijaispulan helpottuminen aikaisempaan verrattuna saattaa johtua siitä, että sote-uudistukseen valmistauduttaessa kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit rekrytoivat harkiten. Lisäksi tiukka taloudellinen tilanne vaikuttaa henkilöstön määrään, arvioi Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Kaikissa sairaanhoitopiireissä on pulaa nimenomaan lyhytaikaisista keikkalaisista. Eniten on ollut pulaa sairaanhoitajista, lähi- ja perushoitajista sekä lääkäreistä.

Tulokset kuvaavat tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä terveyden- ja sosiaalihuollon toiminnasta. Vastauksia tuli kaikista sairaanhoitopiireistä.