Kiireettömään erikoissairaanhoitoon odottaneiden jono lyheni kevään aikana

Hyvinvointialueiden kiireettömään erikoisairaanhoitoon odotti huhtikuussa 2024 kaikkiaan yli 162 000 potilasta. Hoitoon pääsyä odottaneita oli yli 10 000 vähemmän kuin viime vuoden lopussa.

Kuvateksti
Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli puoli vuotta odottaneita oli lähes 34 prosenttia potilaista.
Kuva: Ari Rask

Yli puoli vuotta odottaneiden määrä väheni kevään 2024 aikana lähes 2 000 potilaalla. Yli puoli vuotta odottaneita oli kaikkiaan yli 27 000 eli lähes 17 prosenttia jonottaneista.

Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoista. 

”Pitkään hoitoa odottaneiden potilaiden määrä alkoi vähentyä viime vuoden lopussa, ja väheneminen on jatkunut tänä keväänä koko maan tasolla. Joillakin alueilla pitkään hoitoa odottaneiden määrä on kuitenkin kasvanut ja hoitoonpääsyä odottavia ihmisiä on edelleen paljon”, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen tiedotteessa.

Huhtikuun 2024 lopussa yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli suurin Pohjois-Savon (27,2 %) sekä Pohjois-Pohjanmaan (25,0 %) hyvinvointialueilla ja pienin Etelä-Savon (3,3 %) ja Keski-Pohjanmaan (3,3 %) hyvinvointialueilla.

Myös yli puoli vuotta odottaneiden määrä suhteessa väkilukuun (odottajaa/10 000 asukasta) vaihteli alueittain. Eniten yli puoli vuotta hoitoa odottaneita suhteessa väkilukuun oli Pohjois-Savossa ja vähiten Etelä-Karjalassa.

Kaihileikkaukseen odotti maaliskuussa 2024 kaikkiaan yli 13 000 potilasta ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen 14 000 potilasta.

Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottaneiden määrä on vähentynyt joulukuusta 2023 ja nyt toimenpidettä odottaa liki 14 000 potilasta. Myös yli puoli vuotta odottaneiden määrä on laskenut. Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli puoli vuotta odottaneita oli lähes 34 prosenttia potilaista.

”Kaihileikkaukseen sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottavien potilaiden määrät ovat pysyneet suurina. Taustalla vaikuttaa väestön vanheneminen.”