Kiusaaminen jatkunut Taysissa pitkään

Työnantaja ei ole puuttunut Taysin lastenpsykiatrian tilanteeseen riittävästi.

Kuvateksti
Taysin johto ei ota työntekijöiden kiusaamisen kokemuksia tosissaan. Kuva Ari Korkala.
Kuva: Ari Korkala

Ilmapiiriongelmat Taysin lastenpsykiatriassa ovat työsuojeluvaltuutettu Iikka Jäntin ja Tehyn pääluottamusmies Tiina Samasen mukaan jatkuneet jo vuosia ja pahentuneet ajan myötä. Työnantaja ei ole puuttunut tilanteeseen riittävän tehokkaasti.

Lastenpsykiatrian ilmapiiriongelmista kirjoitti tänä aamuna Aamulehti.

Samasen mukaan kiusaamisesta on kiistattomat todisteet.

– Työntekijät ovat raportoineet kiusaamiskokemuksista useissa selvityksissä, joita on tehty sekä koko toimialalla että yksiköissä.

Jäntti on sitä mieltä, että työnantaja ylläpitää puhumattomuuden ja kohtaamattomuuden kulttuuria. Hän on kokenut, että työnantaja on myös vaikeuttanut hänen työskentelyään työsuojeluvaltuutettuna.

– Johtamisen ongelmia selitetään huonoilla alaistaidoilla tai väitetään niiden johtuvan työntekijöiden ominaisuuksista.

Jäntin mielestä työnantajan pitäisi uskoa työntekijöitä ja saapua työyksiköihin kuuntelemaan heitä.

Sairaanhoitopiirin johto ei kykene ottamaan vastaan johtamiseen kohdistuvaa kritiikkiä, vaan alkaa puolustautua organisaationa.

– Työntekijöiden näkökulma jää piiloon, koska nyt ongelmia käsitellään kasvottomasti vain ylätasolla.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään kiusaamisen kokemuksen heti, kun saa siitä tiedon, ja ryhtymään toimenpiteisiin kiusaamisen poistamiseksi.

Taysin HR-johtaja Raija Ruoranen myöntää, että henkilöstön hyvinvointitutkimuksessa on tullut esiin epäasiallisen kiusaamisen kokemuksia.

– Lasten psykiatriassa on kymmenisen työntekijää, jotka voivat huonosti, mutta mikään yleinen ilmapiiriongelma tämä ei näyttäisi olevan.

Ruorasen tiedossa ei ole, onko työntekijöiden tilanteella yhteys epäasialliseen kohteluun.

Taysilla on olemassa toimintaohjelma epäasiallisen kohtelun varalta, ja sen mukaisiin toimenpiteisiin on Ruorasen mukaan ryhdytty. Lisäksi on konsultoitu aluehallintovirastoa, ja asiaa on käsitelty myös työntekijöiden ja esimiesten kesken.

– Ei voi sanoa, että kaikki tehtävissä oleva olisi tehty, kun työntekijät voivat huonosti. Mietimme vielä, miten voisimme tukea heitä yksilöinä.

19.10. klo 16.35 lisätty Raija Ruorasen kommentit.

19.10. klo 17.41 korjattu Raija Ruorasen ammattinimike ja täydennetty hänen kommenttiaan.