Korkein oikeus: Hoitajat saavat korvausta työsopimuksen päättämisestä – Tampereen kaupungin olisi pitänyt palkata Pihlajalinnan entiset työntekijät

Korkein oikeus vahvisti Turun hovioikeuden tuomion. Tampereen kaupungin olisi pitänyt palkata Pihlajalinnan työntekijät vanhoina työntekijöinä, kun Pappilanpuiston palveluasumisen yksikkö siirtyi kaupungille.

Kuvateksti
Korkeimman oikeuden tuomio on, että Tampereen kaupunki päätti perusteettomasti palvelutalon hoitajien työsuhteita.
Kuva: iStock

Korkeimman oikeuden tuore päätös vahvistaa aikaisempaa liikkeenluovutuksia ja irtisanomisia koskevaa linjaa, toteaa Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen.

Korkein oikeus vahvisti tuomiossaan Turun hovioikeuden tuomion, joka puolestaan oli viime kesänä vahvistanut Pirkanmaan käräjäoikeuden aikaisemman tuomion. Näin ollen kolme sairaanhoitajaa ja yksi lähihoitaja saavat kukin noin 7 000–10 000 euron korvaukset perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä.

Kyseessä on tapaus, jossa Tampereen kaupunki oli hankkinut ostopalveluna Pihlajanlinnalta Pappilanpuiston tehostetun palveluasumisen yksikön toiminnan. Kun sopimus päättyi helmikuussa 2018, kaupunki otti yksikön itse hoidettavakseen. Kaupunki ei kuitenkaan suostunut ottamaan Pihlajalinnan entisiä työntekijöitä palvelukseensa, koska sen mielestä kyse ei ollut liikkeenluovutuksesta.

Tampereen kaupunki oli yrittänyt tehdä jotain lähinnä teknisluonteisia tai näennäisiä muutoksia tehostettua palveluasumista koskevaan toimintaan, jotta sitä ei pidettäisi liikkeenluovutuksena.

Mikään oikeusaste ei kuitenkaan pitänyt työnantajan tekemiä muutoksia toiminnan kannalta merkittävinä.

"Tampereen kaupunki ei suostunut ottamaan työntekijöitä niin sanotusti vanhoina työntekijöinä palvelukseensa, vaikka heillä olisi liikkeenluovutuksen perusteella ollut oikeus siirtyä kaupungin palvelukseen”, Kari Tiainen sanoo.

Tuomio vahvistaa korkeimman oikeuden kahta aikaisempaa tuomiota samankaltaisista tapauksista.

Asiaa on hoitanut Tehyn oikeuspalvelu. Päätös on lainvoimainen ja siten lopullinen.

Lue lisää:

Hoitajille korvausta perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä – Tampereen kaupungin olisi pitänyt palkata Pihlajalinnan entiset työntekijät, kun palvelutalon toiminta siirtyi kaupungille