Koronakaranteeni lyhenee – muutos koskee myös sote-alan työntekijöitä

THL suosittelee koronan karanteeniajan lyhentämistä 10 vuorokauteen.

Kuvateksti
Kaksi rokotusta saaneelle ei suositella karanteenia altistumisen jälkeen. Jos karanteeniin joutuu, sen kesto on nykyisin kymmenen päivää. Negatiivinen testi voi lyhentää karanteenia entisestään. Kuva: Tehy-lehden arkisto

THL on muuttanut suositustaan koronakaranteenin kestosta. Tartuntatautilääkärin asettaman karanteenin kestoksi suositellaan nyt 10:tä vuorokautta. Aiemmin suositus oli 14 vuorokautta. Tänään alkanut suositus ei kuitenkaan koske jo aiemmin aloitettuja karanteeneja, jos lääkäri ei toisin päätä.

Suositusta muutetaan, koska uusi tieto on osoittanut, että lyhyempi karanteeniaika on riittävä.

Karanteeni voi olla kymmentäkin päivää lyhyempi, jos altistunut saa negatiivisen testituloksen koronatestissä, joka on otettu aikaisintaan kuusi vuorokautta altistuksen jälkeen. Negatiivisen testituloksen perusteella kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenin lopettamisesta.

Muutokset THL:n suositukseen koskevat myös altistuneita sote-alan työntekijöitä, mutta eivät sairaalapotilaita eivätkä hoivakotien asukkaita laitosepidemioissa. Tartuntatautilääkäri arvioi lopulta kussakin tilanteessa karanteenin tarpeellisuuden.

Vaikka karanteeniaika lyhenee 10 päivään, altistuneen tulee seurata oireiden ilmaantumista 14 päivää altistuksen alkamisesta. Jos oireita ilmaantuu, tulee testiin mennä välittömästi.

Toukokuussa voimaan tulleen ohjeen mukaan täyden rokotussarjan saaneen tai koronainfektion sairastaneen kohdalla ei suositella karanteenia altistumisen jälkeen. Sama suositus koskee myös niitä yhden rokoteannoksen saaneita, jotka ovat sairastaneet COVID-19-taudin.