Kotihoidon työntekijöiden pysäköintiin luvassa helpotusta

Uuden tieliikennelain muutoksen myötä kunnat voivat myöntää kotihoitoon pysäköintilupia kesäkuun alusta alkaen.

Kuvateksti
Kotihoitajien ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pysäköinti työtehtävissä helpottuu. Kuva: iStock

Kotihoitajien ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden pysäköinti työtehtävissä helpottuu. Hallitus esitti torstaina, että tasavallan presidentti vahvistaisi uutta tieliikennelakia koskevan muutoksen. 

Uusi lakipykälä mahdollistaa kotihoitajien pysäköinnin kunnan myöntämällä pysäköintitunnuksella ilman aikarajaa ja maksua kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla.

– Tämä on erinomainen juttu. Tehy on ajanut asiaa pitkään. Tämä tarkoittaa todella isoa helpotusta varsinkin suurissa kaupungeissa kotihoidossa ja kotisairaalassa työskentelevien työntekijöiden arkeen. Käynneille jää enemmän aikaa, joten muutos näkyy myös asiakkaille parempana hoidon laatuna, Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman sanoo.

Pysäköinti on mahdollista myös kadulla, jossa liikennemerkillä osoitettu on pysäköintikielto tai pysäköintikieltoalue. Pysäköinti on mahdollista myös liikennemerkillä osoitetulla pihakadulla muuallakin kuin merkityllä pysäköintipaikalla.

Lisäksi kotihoidon pysäköintitunnuksella varustettua ajoneuvoa saa ajaa ja pysäköidä kiellosta huolimatta liikennemerkin ”huoltoajo sallittu” vaikutusalueella.

Kotihoidon pysäköintimahdollisuus edellyttää, että ajoneuvossa on kunnan myöntämä pysäköintitunnus. Tunnus voidaan myöntää kotihoidon työntekijälle tai kotihoitoa tarjoavalle yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle kunnan lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteuttamista varten.

Pysäköintitunnus ei kuitenkaan oikeuta pysäköintiin asuinkiinteistön piha-alueella, jos alue ei ole kunnan katuverkolla.

Lue lisää:

Blogi: Kotihoidon pysäköintiongelmat helpottuvat  vaikutustyö tuotti tulosta