Kotihoidon vaarat esiin

Toisen kotona tehtävässä työssä vaarat voivat vaihdella viallisista sähkölaitteista väkivallan uhkaan.

Kuvateksti
Kotihoidon työturvallisuusriskejä voi ennakoida lomakkeen avulla. Kuva Annika Rauhala

Tyypillinen ongelma asiakas- ja potilastyössä on väkivallan uhka tai työntekijän kohtaama häirintä. Asiakkaiden lisäksi näihin voivat syyllistyä myös omaiset, kuvailee Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Lasse Kammonen.

Työturvallisuuskeskus on kehittänyt lomakkeen, jonka avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi kotisairaanhoidon ja kotisiivoustyön vaaroja. Lomaketta hyväksi käyttäen työntekijä voi käydä jäsennellysti läpi työn mahdolliset vaaran paikat.

Lomake sopii työtehtäviin, joissa ollaan toisen kotona ainakin osa työajasta. Tällaisia tehtäviä on esimerkiksi kotisairaanhoidossa, avustajan töissä ja kotisiivouksessa. Kohderyhmään kuuluu palvelu- ja kunta-alan työntekijöitä sekä esimiehiä.

– Tavoitteena on, että työntekijä tunnistaa työnsä riskit ja työnantaja saa tietoa, millaisissa oloissa työntekijä työtään tekee.

Työntekijä voi täyttää lomakkeen esimerkiksi ennen ensimmäistä asiakas- tai potilaskäyntiä. Lomake voidaan täyttää myös silloin, kun laaditaan palvelusopimusta. Lomake on hyvä käydä tämän jälkeen esimiehen kanssa läpi. Tietojen avulla esimies pystyy paremmin toteuttamaan valvontavastuutaan.

– Ongelmakohdissa esimiehen vastuulla on tehdä ratkaisuja tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Lomake