Kotitalousvähennys laajenee koskemaan kotona toteutettavaa fysioterapiaa ja toimintaterapiaa

Tammikuusta lähtien kotona tapahtuvasta fysio- ja toimintaterapiasta saa kotitalousvähennyksen. Tehy pitää uudistusta hyvänä.

Kuvateksti
Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu, maksimissaan vähennystä saa 3 500 euroa henkilöä kohden ja työn osuudesta voi vähentää 60 prosenttia.
Kuva: iStock

Vuoden 2024 alusta lähtien fysioterapiasta ja toimintaterapiasta saa kotitalousvähennyksen, jos tilaa palvelun kotiin. Terapioihin sovelletaan verottajan ohjeita samalla tavalla kuin hoiva- ja hoitotyöhön.

Tehy pitää uudistusta erittäin hyvänä, sillä se tukee erityisesti ikäihmisten kotona pärjäämistä sekä lisää fysio- ja toimintaterapeuttien työllistymismahdollisuuksia.

Kotitalousvähennys ei kuitenkaan saa heikentää kotikuntoutuksen saamista hyvinvointialueiden järjestämänä, Tehy ja Kuntoutusohjaajat ry muistuttavat lausunnossaan, jonka ne lakiuudistuksesta antoivat.

Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu, maksimissaan vähennystä saa 3 500 euroa henkilöä kohden ja työn osuudesta voi vähentää 60 prosenttia.

Palvelun käyttäjällä tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalla tulee olla verotettavia tuloja. Jos näin ei ole, on mahdollista, että omainen voi hankkia pienituloiselle läheiselleen palveluja ja saa kotitalousvähennyksen itselleen.

Yritysten on mahdollista hakea kotitalousvähennystä asiakkaan puolesta verohallinnon ohjelmistorajapintoja hyödyntämällä.

”Palveluntuottaja voi hakea verovähennystä asiakkaittensa puolesta ja tätä käytäntöä voi suositella”, sanoo kuntoutusalan asiantuntija Outi Töytäri Tehystä.

Hän suosittelee myös, että yritykset ryhtyvät suunnittelemaan palvelukonsepteja kotona toteutettaviin palveluihin ja miettivät hinnoittelua ja markkinointia.

Kotitalousvähennyksen edellytyksenä on, että palvelun suorittaa laillistettu fysioterapeutti tai laillistettu toimintaterapeutti. Palveluntuottajalla tulee olla valvontalaissa tarkoitettu oikeus tuottaa fysioterapia- tai toimintaterapiapalveluja.

Vähennys myönnetään vain kotona tai vapaa-ajan asunnolla tehdystä työstä ja vain työn osuudesta. Palvelu etävastaanottona ei oikeuta vähennykseen.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos asiakas on saanut samaa työtä varten omaishoidon tukea, palvelusetelin tai lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettua tukea.