Köyhyys estää opinnot

Maksuton toisen asteen koulutus on vähävaraisille liian kallista Suomessa, sanoo Pelastakaa Lapset ry.

Kuvateksti
Lähes 40 prosenttia köyhien perheiden lapsista on joutunut jäämään pois koulun luokkaretkiltä. Kuva Ari Korkala.

Pienituloisten yksinhuoltajaperheiden lapset ovat vaarassa pudota toisen asteen opinnoista ja harrastuksista Suomessa. Tämä käy ilmi Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle 2016 -raportista. Järjestön paikallisyhdistysten avustamia perheitä ja lapsia oli viime vuonna 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Pelastakaa Lapset ry tukee Eväitä Elämälle -ohjelmallaan lapsia ja nuoria, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiin on ollut uhattuna perhetilanteen vuoksi.

Kuopion paikallisyhdistyksessä on huomattu lapsiperheiden köyhyyden ja lasten syrjäytymisen lisääntyminen erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana. Hakemusten määrä on kolminkertaistunut, ja avustuksia on jaettu vuonna 2016 kolme kertaa enemmän kuin aiempina vuosina.

Viime vuonna yhdistys joutui ensimmäistä kertaa karsimaan avustettavia.

– Kykenimme avustamaan vain 50 prosenttia niistä lapsista, jotka olivat tehneet avustushakemukset, yhdistyksen varapuheenjohtaja Eeva Heinonen sanoo.

Viime vuonna Pelastakaa Lapset tuki 1458 lapsen ja nuoren koulunkäyntiä tai harrastamista. Yhteensä rahaa käytettiin 361 997 euroa.

Koulutuksellinen tasa-arvo on vaarassa lapsiperheköyhyyden vuoksi. Toisen asteen koulutus on sinänsä maksutonta, mutta esimerkiksi lukion edellyttämät kirjat ja kannettava tietokone voivat maksaa yli 2 000 euroa. Pelastakaa Lapset ry:n pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta vaatii, että yhteiskunta ryhtyy kustantamaan toisen asteen koulutuksen oppimateriaalit.

– Kuntien ja valtion on taattava yhdenvertaiset palvelut ja kohtuuhintaiset harrastusmahdollisuudet sekä aidosti maksuton toisen asteen koulutus jokaiselle. 

Alle 18-vuotiaista suomalaisista lapsista lähes 101 000 lasta asuu pienituloisessa perheessä. Vuonna 2015 Pelastakaa Lapset ry selvitti lasten köyhyyskokemuksia Lapsen ääni -kyselyssä.

Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista vähävaraisista 7-17-vuotiaista lapsista kertoi joutuneensa jäämään pois harrastuksista perheen köyhyyden vuoksi. 

Lapsiperheköyhyyden taustalla on usein työttömyyttä, sairautta ja sosiaalisia ongelmia.