Kulunut kesä kasvatti entisestään jonoja kiireettömään erikoissairaanhoitoon

Jonot kiireettömään erikoissairaanhoitoon jatkoivat kasvuaan kesän aikana. Tämä koski lähes kaikkia hyvinvointialueilta. Elokuun 2023 lopussa yli 177 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon, mikä on lähes 8 500 potilasta enemmän kuin keväällä.

Kuvateksti
Hoitojonojen kasvussa ei näy taitekohtaa.
Kuva: iStock

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon jonottaneista 17,2 prosenttia eli yli 30 000 potilasta oli odottanut hoitoon pääsyä yli puoli vuotta. Huhtikuun lopussa puoli vuotta odottaneita oli 12,5 prosenttia eli yli 20 000 potilasta. Yli puoli vuotta odottaneiden määrä kasvoi kesän 2023 aikana 9 400 potilaalla.

Tiedot käyvät ilmi THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tilastoista.

”Yli puoli vuotta odottaneiden määrä on kasvanut koko vuoden 2023 aikana tasaisesti. Hyvinvointialueet ratkaisevat parhaillaan jonojen purkamisen haasteita. Haasteita tuovat sekä hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvät prosessit sekä resurssipula”, kertoo THL:n kehittämispäällikkö Pia Tuominen.

Erot hyvinvointialueiden kesken ovat suuria. Elokuun 2023 lopussa yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli suurin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella (28,5 %) ja pienin Etelä-Savon hyvinvointialueella (2,6 %).

Yli puoli vuotta odottaneiden määrä suhteessa väkilukuun vaihteli myös. Eniten heitä oli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella: 94,9 yli puoli vuotta odottanutta potilasta / 10 000 asukasta. Vähiten heitä oli Etelä-Karjalan hyvinvointialueella: 4,4 yli puoli vuotta odottanutta potilasta / 10 000 asukasta.

Kaihileikkaukseen ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen odottajien määrät ovat pysyneet suurina. Kaihileikkaukseen odotti kaikkiaan lähes 14 000 potilasta ja polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli 15 000 potilasta.

Yli puoli vuotta kaihileikkaukseen pääsyä oli odottanut 13,2 prosenttia potilaista. Polven tai lonkan tekonivelleikkaukseen yli puoli vuotta odottaneita oli 36,3 prosenttia potilaista.

”Kaihileikkausta odottaneiden kokonaismäärä on pysynyt pitkään korkeana. Elokuussa yli puoli vuotta polven tai lonkan tekonivelleikkauksiin odottaneita oli lähes 2 000 enemmän verrattuna huhtikuuhun 2023.”

Lähetteiden määrä on kasvanut vuonna 2023 yli 100 000:lla verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2022. Vuonna 2023 elokuun lopussa lähetteitä kiireettömään erikoissairaanhoitoon oli yli 920 000. Vuonna 2022 lähetteitä oli samana ajankohtana noin 800 000.

”Lähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2023 aikana niin, että alamme olla samalla tasolla kuin ennen koronaepidemiaa tai jopa hiukan ylikin sen.”