Kysely: Enemmistö sairaanhoitajista katsoo, että tietojärjestelmät auttavat parantamaan hoidon laatua

Sairaanhoitajat kaipaavat perehdytystä ja täydennyskoulutusta uusiin tietojärjestelmiin.

Kuvateksti
Tietokone ja tietojärjestelmät ovat olennainen osa sairaanhoitajan työtä. Kuva: Petri Blomqvist

Tietojärjestelmien käyttöön liittyvistä ongelmista huolimatta yhä useampi sairaanhoitaja kokee, että järjestelmistä on hyötyä. 57 prosenttia on sitä mieltä, että tietojärjestelmät auttavat parantamaan hoidon laatua. Sitäkin useampi katsoo, että ne auttavat turvaamaan hoidon jatkuvuuden.

Tämä selviää valtakunnallisesta kyselystä, joka tehtiin sairaanhoitajille keväällä 2020.

Tutkimukseen vastanneista sairaanhoitajista valtaosa arvioi itsensä kokeneiksi tietojärjestelmäkäyttäjiksi. Samalla ainakin kaksi kolmesta katsoi, että järjestelmien käyttö vaatii pitkää perehdytystä. Monet myös kokivat, etteivät saaneet riittävää perehdytystä aloittaessaan uudessa työssä.

Kyselyn mukaan sairaanhoitajat ovat tyytyväisiä tiedonkulkuun hoitajien välillä omassa organisaatiossaan. Sitä vastoin he kokivat, että puutteita on tiedonkulussa eri organisaatioiden sekä hoitajien ja potilaiden välillä.

 Professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta katsoo, että organisaatioiden tulisi huomioida tiedonkulun puutteet, kun ne uudistavat toimintatapojaan. Lisäksi näkemykset tulisi huomioida valtakunnallisten tietojärjestelmäratkaisujen rakentamisessa.

– Kun potilas siirtyy hoitopaikasta toiseen, potilasta koskevan tiedon pitäisi olla seuraavassa hoitopaikassa käytettävissä välittömästi, jotta hoidon jatkuvuus ja turvallisuus voidaan taata.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat sairaanhoitajien keskeisiä työvälineitä. Silti ne tukevat hoitajien työtä vain osittain.

Kyselyn perusteella tietojärjestelmät eivät esimerkiksi tue riittävästi ammattilaisten yhteistyötä. Samalla niiden teknisessä toimivuudessa on parannettavaa. Monet myös kokevat, että järjestelmien sisältämästä suuresta tekstimäärästä on vaikea hahmottaa olennaista.

Sairaanhoitajat toivovat työnantajiltaan nykyistä enemmän täydennyskoulutusta uusiin sähköisiin työprosesseihin. He haluaisivat oppia esimerkiksi siitä, miten asiakkaita tuetaan toimimaan digitaalisessa palveluympäristössä ja miten digitaalista palveluympäristöä kehitetään moniammatillisesti.

Sairaanhoitajille suunnattu kysely on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanketta (STePS 3.0). Hankkeen avulla seurataan sote-digitalisaatiota.

Maalis-huhtikuussa 2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 3 610 sairaanhoitajaa, kätilöä ja terveydenhoitajaa, jotka toimivat julkisessa terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja yksityisellä sektorilla.

Sairaanhoitajien sähköisen kyselyn toteuttamisesta vastasi Itä-Suomen yliopiston tutkijatiimi. Kysely lähetettiin vastaajille yhteistyössä Sairaanhoitajaliiton, Tehyn ja Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n kanssa.

Kaikkiaan STePS 3.0-hankkeessa tehdään kuusi kyselyä. Sairaanhoitajien lisäksi selvitetään lääkärien, sosiaalialan ammattilaisten, sekä sosiaali- että ja terveydenhuollon johtajien ja kansalaisten näkemyksiä.