Kysely Pohjois-Savossa: Vanhustyö palkitsevaa, mutta aliarvostettua

Hyvä työyhteisö, työn merkitys ja positiivinen palaute asiakkailta ja omaisilta vahvistavat vanhustyön vetovoimaa.

Kuvateksti
Työ vanhusten parissa on parhaimmillaan ihmisläheistä, vaihtelevaa ja palkitsevaa. Kuva: Lauri Rotko

Työ vanhusten parissa on parhaimmillaan ihmisläheistä, vaihtelevaa ja palkitsevaa. Työn huonoja puolia ovat aliarvostus, raskaus ja matala palkka. Näin työtään arvioivat Pohjois-Savon vanhuspalveluissa työskentelevät lähi- ja sairaanhoitajat. He vastasivat Vetovoimainen vanhustyö 2020 -hankkeen henkilöstökyselyyn.

Vanhustyön veto- ja pitovoimaa vahvistaviksi tekijöiksi vastaajat nostivat hyvän työyhteisön, työn merkityksen ja positiivisen palautteen asiakkailta ja omaisilta. Työn kuormittavuutta lisäsivät kiire, henkilöstön riittämättömyys ja vaihtuvuus sekä pieni palkka. 

Henkilöstökysely toteutettiin viime vuonna, ja siihen vastasi 359 vanhuspalveluiden työntekijää. Vastausprosentti oli 20. Vastaajista 75 prosenttia oli lähi- ja perushoitajia ja 14 prosenttia sairaanhoitajia. 

Vastaajat olivat melko tai täysin samaa sitä mieltä väitteestä, jonka mukaan työpaikalla on määritelty työn tavoitteet. Sen sijaan johtamisesta ja asiatuntijuuden parantamisesta he löysivät kehittävää. Vastaajat olivat eri mieltä esimerkiksi väitteestä, jonka mukaan esimies tuntee työn arjen hyvin ja ongelmatilanteisiin puututaan nopeasti.

Vastaajat kokivat työnsä palkitsevaksi. He olivat melko tai täysin samaa mieltä esimerkiksi väitteestä, jonka mukaan työ on mielekästä, vaikka tuntisi itsensä väsyneeksi välillä. Myös työyhteisö suoriutuu työstä pääosin hyvin, vaikka yksittäisellä vastaajalla ei ole yhtä usein mahdollisuutta tehdä työtään hyvin. 

Vetovoimainen vanhustyö 2020 -hanke uudistaa vanhustyötä Pohjois-Savossa.