Kysely: Yhä useampi hyväksyy robotin työkaveriksi

Tieto ja kokemus robottien käytöstä hyvinvointipalveluissa lisää myönteistä suhtautumista.

Kuvateksti
Robotti ei poista inhimillisen kosketuksen tarvetta. Kuva: Mikko Nikkinen

Suhtautuminen robottien käyttöön hyvinvointipalveluissa on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Suurin haaste on inhimillisen kosketuksen ja vuorovaikutuksen vähenemisen vaara. Tämä kävi ilmi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kyselytutkimuksessa. Siinä selvitettiin kentän eri toimijoiden, kuten kuntien, yritysten ja hoiva-alan työpaikkojen näkemyksiä hyvinvointipalvelujen robotiikasta.

Vastaajista 75 prosenttia kertoi suhtautuvansa myönteisesti robottien käyttöön hyvinvointipalveluissa. Hieman yli puolet totesi, että heidän suhtautumisensa robotteihin on viime vuosina muuttunut myönteisemmäksi kuin mitä se aiemmin oli. Tutkijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että mitä enemmän ihmisillä on tietoa ja kokemusta robottien käytöstä hyvinvointipalveluissa, sitä myönteisemmin he siihen suhtautuvat.

Hoiva- ja hoitokulttuuri, muutosvastarinta ja pelko robotteja kohtaan hidastavat robottien käyttöönottoa. Kokeilukulttuuri, teknologiatarjonta, kotimaisuus ja teknologiakiinnostus puolestaan edistävät käyttöönottoa.

Vastaajat pitävät tärkeänä, että käyttäjien tarpeet ja kokemukset tulisivat kuulluiksi robotiikan kehittämisessä.