Lääkäreiden arviointiohje voisi vähentää sairauslomia

Työterveyshuollon asiantuntijoille kaavaillaan suositusta sairauspoissaolojen arviointiin.

Kuvateksti
Sairausloman tarpeen arviointia voisi helpottaa Käypä hoito -suositus.

Lääkäreille on mahdollista tehdä suositus sairauspoissaolon arviointiin, toteaa asiaa pohtinut selvitystyöryhmä.

Nykyisin arviot sairauspoissaolon tarpeesta ja kestosta samassa sairaudessa vaihtelevat. Siihen vaikuttavat hoitava lääkäri, erikoisala tai maantieteellinen alue.

Suosituksen arvellaan lisäävän potilaiden yhdenvertaisuutta, tukevan lääkäreitä työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa ja jopa vähentävän sairauspoissaoloja. Yksi toimiva tapa voisi olla sairauspoissaolon arviointiohjeen liittäminen Käypä hoito -suositukseen.

– Suositukset on tarkoitettu työterveyshuollon asiantuntijoiden tekemän toimintakyvyn arvioinnin tueksi. Ei ole tarkoitus, että esimerkiksi työpaikalla esimies ryhtyy suositusten perusteella arvioimaan tai kyseenalaistamaan työntekijän sairausloman pituutta, sillä terveydentila ja toimintakykyisyys vaihtelevat huomattavastikin saman diagnoosin sisällä eri henkilöillä, muistuttaa Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka.

Työryhmä ehdottaa, että suositus valmistellaan asiantuntijatyönä siten, että edustettuna on riittävä lääketieteellinen ja työelämän asiantuntemus. Suosituksen lisäksi olisi hyvä miettiä, miten työpaikkoja voisi tukea tarpeellisten työjärjestelyjen tekemiseksi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Selvityksen teosta päätettiin vuoden 2017 työeläkeuudistusta koskevassa työmarkkinajärjestöjen sopimuksessa.