Lääkehoidon riskit ja erityispiirteet tunnistettava työpaikalla – toteuttamisen kokonaisvastuu sairaanhoitajalla

Ajantasainen lääkehoitosuunnitelma pitää olla jokaisella työpaikalla, jolla lääkehoitoa toteutetaan.

Kuvateksti
Lääkehoidon turvallisuus voi vaarantua jokaisella työpaikalla ja missä tahansa lääkehoitoprosessin vaiheessa. Kuva: Jaakko Martikainen

Lääkitysturvallisuus toteutuu parhaiten, kun ongelmat ehkäistään ennalta, ja mahdollisista virheistä puhutaan avoimesti ja syyllistämättä.

Päivitetty Turvallinen lääkehoito -opas ilmestyi helmikuussa. Oppaan tarkoitus on tukea lääkehoidon turvallista toteuttamista eri työpaikoilla ja ohjata tunnistamaan oman työpaikan lääkehoidon erityispiirteet ja riskit. 

Lääkehoidon turvallisuus voi vaarantua jokaisella työpaikalla ja missä tahansa lääkehoitoprosessin vaiheessa. 

"Suuri riski vaarantumiseen on esimerkiksi silloin, kun vanhuksella on useita lääkkeitä ja hän siirtyy yksiköstä toiseen", sanoo projektipäällikkö Emilia Laukkanen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Fimea järjesti Turvallinen lääkehoito -opas tutuksi -webinaarin 16. maaliskuuta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintoviraston ja Valviran kanssa. 

Turvallisen lääkehoidon ja työpaikan omavalvonnan paras työkalu on ajantasainen lääkehoitosuunnitelma. Sellainen pitää olla jokaisella työpaikalla, jolla lääkehoitoa toteutetaan.

Lääkehoitosuunnitelma on syytä olla myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisissa yksiköissä, joissa toteutetaan lääkehoitoa. Päivitetyssä oppaassa on malli, jonka pohjalta suunnitelman voi työpaikalla laatia. 

"Mallia on paljon pyydetty ja nyt se on toteutettu".

Lääkehoitosuunnitelman allekirjoittaa yksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri. Lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta vastaava sairaanhoitaja pitää olla suunnitelmassa nimetty. Hän voi allekirjoittaa suunnitelman, jos työyksikössä ei ole lääkehoidosta vastaavaa lääkäriä eikä yksikössä toteuteta vaativaa lääkehoitoa.

Esihenkilön tehtävä on puolestaan huolehtia siitä, että suunnitelma on ajan tasalla ja työntekijät tuntevat sen sisällön. 

"Lääkehoidon turvallisuus on työpaikalla hyvällä tasolla, kun siellä noudatetaan suosituksia, omaksutaan hyvät käytännöt ja reagoidaan viranomaisten havaintoihin."

Turvallinen lääkehoito -opas ei varsinaisesti ota kantaa siihen, kuka ja millä koulutuksella työpaikalla lääkehoitoa toteuttaa. Oppaaseen on kuitenkin koottu lääkehoitoa toteuttaviin ammattilaisiin liittyviä suosituksia ja ohjeita. 

Työpaikalla tarvittava osaaminen määritellään lääkehoitosuunnitelmassa. Vastuu työntekijöiden osaamisesta, sen varmistamisesta ja tarvittavasta täydennyskoulutuksesta on työnantajalla. 

"Käytännössä esihenkilö vastaa siitä, että kaikkien lääkehoitoon osallistuvien osaaminen on varmistettu ja dokumentoitu."

Fimea järjestää kevään aikana webinaareja, jotka on suunnattu eri kohderyhmille. Tekeillä on myös Turvallinen lääkehoito -sivusto.

Lue lisää:

Tehyn asiantuntija: Opas antaa linjauksia lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen