Tehyn asiantuntija: Opas antaa linjauksia lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen

Uudistettu lääkehoito-opas sisältää mallipohjan yksikkökohtaiseen lääkehoitosuunnitelmaan.

Kuvateksti
Turvallisen lääkehoidon opas on päivitetty. Kuva: Jaakko Martikainen

Turvallinen lääkehoito-opas on päivitetty tähän päivään. Oppaaseen on tullut muutoksia esimerkiksi kirjallisiin lääkelupiin liittyen.

”Siksi on tärkeää, että oppaan linjauksiin perehdytään kaikissa sote- ja kasvatusalan työpaikoissa, joissa toteutetaan lääkehoitoa,” muistuttaa Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Oppaassa kuvataan sellaiset vaativat lääkehoidon tehtävät, joihin edellytetään lisäkoulutusta ja erillistä lupaa. Enää ei esimerkiksi sairaanhoitajilta tai lähihoitajilta vaadita kirjallista lupaa sellaisen lääkehoidon toteutetukseen, jota voi toteuttaa tutkintoon sisältyneen lääkehoidon koulutuksen perusteella.

”Työnantajan pitää kuitenkin aina varmistaa ja dokumentoida työntekijän osaaminen ja määritellä lääkehoitosuunnitelmassa osaamisen varmistamisen menetelmät.”

Päivitetyssä oppaassa on entistä laajemmin kuvattu eri ammattiryhmien tehtävät lääkehoidon toteutuksessa koskien esimerkiksi röntgenhoitajia ja suuhygienistejä.

Oppaassa linjataan myös lääkehoidon toteutuksesta varhaiskasvatuksessa. Siellä korostuu työnantajan vastuu huolehtia siitä, että lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden osaaminen ja saatavilla olo varmistetaan koko päivän ajaksi, kun päiväkodissa on pitkäaikaista lääkehoitoa tarvitseva lapsi. Suunnittelussa on huomioitava myös henkilöstön vuosilomat ja äkilliset poissaolot.

Oppaan liitteenä on yksikkökohtaisen lääkehoitosuunnitelman mallipohja. Sitä pystyy hyödyntämään oman yksikön lääkehoitosuunnitelman tekemisessä ja päivittämisessä.

”Tällaista ovat toivoneet erityisesti esimiehet ja lääkehoidon vastuuhenkilöt avukseen käytännön suunnitelman tekemisessä.”

Tehy on kerännyt jäseniltä tietoa lääkehoitoon ja lääkelupiin liittyvistä käytännön ongelmista ja lähettänyt niistä tietoa oppaan päivitystyöryhmälle. Lisäksi Tehy on kommentoinut opasta sen lausuntokierroksella. 

Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää yhdessä Fimean, Valviran ja aluehallintovirastojen kanssa 16. maaliskuuta webinaarin, jossa esitellään uudistettu Turvallinen lääkehoito-opas sekä vastataan oppaan käyttäjien kysymyksiin.

”Työpaikoilta kannattaa lähettää etukäteiskysymyksiä webinaariin oppaan tekijöille,” sanoo Flinkman.