Lääkitys voi altistaa masentuneen murtumille

Mielenterveyslääkkeillä näyttää olevan yhteys luunmurtumiin.

Kuvateksti
Mielenterveyspotilaat ovat tavallista alttiimpia luunmurtumille. Kuva iStock.

Masennusta tai muita mielenterveysongelmia potevat ovat tavallista alttiimpia luunmurtumille. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä johtuu todennäköisesti heidän käyttämistään lääkkeistä. JAMA Psychiatry -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 69000 keskimäärin 64-vuotiaan seitsemänvuotiseen seurantaan.

Tulosten perusteella riski saada luunmurtuma tai lonkkamurtuma seurannan aikana oli noin 50 prosenttia suurempi potilailla, joita lääkittiin masennuksen hoidossa käytettävillä serotoniinin takaisinoton estäjillä. Myös psykoosilääkkeitä tai rauhoittavia bentsodiatsepiineja käyttävät olivat alttiimpia luunmurtumille ja lonkkamurtumille kuin potilaat, joilla ei ollut mielenterveysongelmia eikä lääkityksiä.

Seurannan aikana 5 800 potilasta sai luunmurtuman, 1 600 lonkkamurtuman ja 9 000 menehtyi.

Tutkijat halusivat myös selvittää, miten mielenterveysongelmat ja lääkitykset vaikuttivat WHO:n kehittämän murtumavaarassa olevien tunnistamiseen käytettävän FRAX-laskurin ennustehoon. Tulosten perusteella tässä potilasryhmässä laskuri pahasti aliarvioi potilaan luunmurtumariskin.

Nyt tutkijat suosittava, että lääkärit ottaisivat huomioon mahdolliset mielenterveysongelmat ja lääkitykset, kun nämä arvioivat potilaidensa luunmurtumariskiä.

Uutispalvelu Duodecim