Lääkkeiden yhteisvaikutukset huomioitava

Lääkkeenkäyttäjien otettava huomioon itsehoitolääkkeiden hyödyt ja haitat.

Jos asiakkaalla on käytössä kaksi kipulääkevalmistetta, on yliannosvaaran vuoksi varmistettava, etteivät ne sisällä samaa lääkeainetta. Myös flunssan hoitoon käytettävät lääkkeet saattavat sisältää tulehduskipulääkettä, joten yliannoksen vaara on todellinen, jos käyttää samanaikaisesti muita kipulääkkeitä.

Esimerkiksi näistä vaaroista muistuttaa itsehoitolääkkeistä Käypä hoito ‑suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Jorma Komulainen.

Suomessa itsehoitoon hyväksytyt lääkkeet ovat oikein käytettynä turvallisia ja riski vaarallisille haittavaikutuksille on pieni. Ilman reseptiä saatavaa lääkettä valittaessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon muut samanaikaisesti käytössä olevat lääkkeet ja näiden mahdolliset haitalliset yhteisvaikutukset.

Juuri valmistuneen itsehoitolääkitystä käsittelevän Käypä hoito ‑suosituksen tavoite on ohjata ilman reseptiä saatavien lääkkeiden käyttöä niin, että ne ovat osa vaikuttavaa ja turvallista hoitoa.

Suosituksessa otetaan kantaa muun muassa päänsäryn, äkillisen selkäkivun, allergiaoireiden, yskän ja muiden yleisten vaivojen itselääkitykseen. Suositus esittelee hoitoon parhaiten sopivat itsehoitolääkkeet. Suositus kertoo tilanteet, joissa potilas voi hoitaa vaivaansa ilman, että on tarpeen hakeutua lääkäriin.

Itsehoitolääkitykseen käytettävillä lääkkeillä on myös haitta- ja yhteisvaikutuksia, jotka voivat tulla esille jo lyhytaikaisessa käytössä. Siksi on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilainen arvioi potilaan antamien tietojen perusteella lääkityksen kokonaisuuden.

Asiakkaan kannattaa itsehoitolääkkeitä apteekista ostaessaan neuvotella apteekin henkilökunnan kanssa ja kertoa vaivan lisäksi siitä, mitä lääkkeitä ja rohdoksia hän muutoin käyttää.

Uutispalvelu Duodecim

Käypä hoito -suositus