Laatusuositus onkin säästösuositus

Henkilöstö ja vanhukset ovat Tehyn asiantuntijan mielestä vakavassa vaarassa, jos vanhustyön laatusuositusesitys toteutuu.

Kuvateksti
Sosiaali- ja terveysministeriö hakee vanhusten hoidosta 33,5 miljoonan euron säästöjä. Kuva Lehtikuva.

Hoitohenkilöstön kelpoisuudet, mitoitukset ja tukipalvelut ovat uhattuina, mikäli sosiaali- ja terveysministeriön kaavailema vanhustyön laatusuositus tulee sellaisenaan käyttöön. Näin sanoo Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.

Suosituksella haetaan 33,5 miljoonan euron säästöjä. Pääsääntöisesti ne on tarkoitus kaivaa henkilöstöstä ja vanhuksista tavalla tai toisella.

Suositus muuttaisi henkilöstömitoitusta. Hoiva-avustajat ja viriketoiminnan ohjaajat laskettaisiin vastaisuudessa henkilömitoitukseen siinä missä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilötkin. Hoiva-avustajien määrää vanhustyössä on tarkoitus säästösyistä lisätä, joten suositus kehottaa työ- ja elinkeinoministeriötä lisäämään hoiva-avustajien kursseja. 

Viriketoiminnan ohjaajilla ei ole välttämättä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta. Hoiva-avustaja käy vuoden kurssin, jossa on osia lähihoitajakoulutuksesta.

‒ Suositus puhuu vain käytännössä toteutuneesta mitoituksesta, mikä on hyvä asia. Kouluttamattomien laskeminen mukaan mitoitukseen vaarantaa hoidon laadun ja turvallisuuden.

Suositusluonnos esittää, että lääkehoidosta vastaa työvuorossa oleva lääkekoulutuksen saanut lähihoitaja. Sairaanhoitajia ei mainita lääkehoidon toteuttamista käsittelevässä kohdassa.

‒ Kuka kantaa vastuun lääkehoidon kokonaisuudesta, jos iltavuorossa on vastavalmistunut lähihoitaja ja hoiva-avustaja?

Valvira edellyttää, että lääkehoidon kokonaisuudesta ja sen turvallisuudesta potilaalle vastaa sairaanhoitaja. Käytännössä potilaan hoidon tarve määrittää sen, millä osaamisella lääkehoitoa toteutetaan.

‒ Esimerkiksi saattohoitopotilaan kipupumppu edellyttää vaativan lääkehoidon osaamista, ja työvuorossa on oltava silloin sairaanhoitaja.

Suositus haluaa vähentää henkilöstön sairauspoissaoloja "jämäkällä johtamisella". Etenkin työntekijän itse ilmoittamat sairauspoissaolot on syytä saada kuriin.

Työkykyongelmiin reagoimista Flinkman pitää hyvänä, jos esimiehellä on keinoja vaikuttaa työkuormitukseen.

‒ Onko ministeriö sitä mieltä, että lepsu johtaminen aiheuttaa nykyisin sairauslomia?

Suositus haluaa heikentää myös tukipalveluja, kuten siivousta ja ruokahuoltoa. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmis poistamaan vaateen tukipalveluhenkilöstöstä, joka on ollut 0.1.

Flinkman kehottaa tehyläisiä vanhustyöntekijöitä ja muita vanhusten hoidon laadusta kiinnostuneita kommentoimaan suositusluonnosta Ota kantaa -palvelussa. Kommentointi päättyy perjantaina 19.5.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019

18.5. klo 9.00 Linkit korjattu