Lapsiluku jää haluttua pienemmäksi

Kuvateksti
Perhekeskeiset suomalaiset toivoisivat enemmän lapsia.

Suomalaiset haluaisivat selvästi isompia perheitä kuin heillä nyt on. Työelämän haasteet ajavat nuoret ahdinkoon, jossa lapsia ei uskalleta tai voida tehdä niin monta kuin halutaan. Näin toteaa lastenhankintaa tutkinut sosiologian dosentti Juhani Pekkola Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. 

Suomalaiset ovat yllättävänkin perhekeskeisiä. Lasten ollessa pieniä heistä huolehtiminen katsotaan palkkatyötä tärkeämmäksi. Lasten koetaan nostavan elämän laatua. Tästä huolimatta lapsettomien määrä nousee ja syntyvyys alenee. Toivottu lapsiluku on 2,44. Toteutuma on 1,7. 

– Tämä on kansalaisten tahdon vastainen tilanne, Pekkola sanoo.

Työelämä ei meillä ole lapsivastainen, mutta työn saaminen ja säilyttäminen, asumisen ongelmat ja opiskelu myöhentävät lasten saamista ja vähentävät sitä kautta lapsilukua. 

Koska väestön huoltosuhde on vääristynyt ja syntyvyys on ollut liian pieni jo 40 vuotta, tutkijoiden mukaan nyt olisi aika lisätä syntyvyyttä poliittisilla toimilla, esimerkiksi vähentämällä asumisen ja opiskelun paineita alle 30-vuotiailla.

Tutkimusta varten haastateltiin 1200 iältään 18–40-vuotiasta suomalaista.