Lisäoppia näyttöön perustuvasta hoidosta

Sairaanhoitajilla on puutteelliset valmiudet näyttöön perustuvaan toimintaan, kertoo tuore väitös.

Kuvateksti
Sairaanhoitajat uskovat näyttöön perustuvan toiminnan hyödyllisyyteen, mutta suurin osa ei käytä sitä arjessa. Kuva Ari Korkala

Monet tutkimukset osoittavat, että näyttöön perustuvalla hoidolla saavutetaan parhaat tulokset. Sairaanhoitajat tuntevat näyttöön perustuvan hoidon käsitteen hyvin ja arvostavat sitä, mutta moni ei lopultakaan ymmärrä, miksi ja miten käyttää sitä arjen työssä.

Tähän tulokseen päätyi Hannele Saunders väitöksessään. Kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu vastaavia tuloksia. Suomessa asiaa ei ole aiemmin tutkittu.

– Tulos ei oikeastaan yllättänyt. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja miettiä, miten parantaa hoitajien valmiuksia.

Sairaanhoitajan koulutukseen kuuluu peruskurssi näyttöön perustuvasta hoidosta, mutta opetukseen kaivataan lisää tietoa siitä, miten soveltaa sitä päivittäisessä hoitotyössä.

– Hoitotyön kliiniset asiantuntijat voisivat mentoroida sairaanhoitajia. Ainakin isommilla osastoilla voisi olla näyttöön perustuvan hoidon vastaavia, jotta toiminnasta tulisi järjestelmällisempää, Saunders ehdottaa.

Hän työskentelee Husissa hoitotyön kliinisenä asiantuntijana ja on ollut aiemmin vastaavissa tehtävissä ulkomailla.

Näyttöön perustuvalla toiminnalla (NTP) tarkoitetaan järjestelmällistä, parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuvaa ongelmien ratkaisutapaa potilaiden hoidossa.

Saundersin väitöskirja tarkastetaan maanantaina Itä-Suomen yliopistossa.