Miehet tavoittaneet naisia odotettavissa olevassa elinajassa

Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa on kaventunut viime vuosina.

Kuvateksti
Vauvojen eliajanodote on kasvanut lähes vuosi vuodelta. Kuva: Jaakko Martikainen

Vuonna 2016 sukupuolten välinen ero vastasyntyneiden elinajanodotteissa oli 5,7 vuotta. Viimeisten 30 vuoden aikana vastasyntyneiden poikien elinajanodote on pidentynyt 7,9 vuodella ja tyttöjen 5,4 vuodella. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.

65-vuotiaiden miesten elinajanodote oli 18,0 vuotta ja samanikäisten naisten 21,6 vuotta vuonna 2016. Verrattuna vuoteen 1986 on 65-vuotiaiden miesten elinajanodote pidentynyt 4,6 vuodella ja naisten vastaavasti 4,2 vuodella.

Tilastokeskuksen tilaston mukaan vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli 78,4 vuotta ja tyttöjen vastaavasti 84,1 vuotta vuonna 2016. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.

Maakuntien välillä on eroja. Ajanjaksolla 2014–2016 vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli pisin Pohjanmaalla ollen 80,4 vuotta. Lyhyin se oli Etelä-Savossa ollen 76,6 vuotta. Vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodote oli vastaavasti pisin Pohjanmaalla, kun se oli 85,5 vuotta. Lyhyin se oli Pohjois-Karjalassa, kun se oli 83,0 vuotta.

Myös äidinkielen mukaan tarkasteltuna sukupuolten välillä oli eroa elinajanodotteiden pituuksissa ajanjaksolla 2014–2016. Ruotsia äidinkielenään puhuvien poikien elinajanodote oli 80,8 vuotta, mikä on yli kaksi vuotta pidempi kuin äidinkielenään suomea puhuvien poikien elinajanodote, kun se oli 78,2 vuotta.

Tytöillä ero oli samansuuntainen, mutta ei yhtä suuri. Ruotsia äidinkielenään puhuvien tyttöjen elinajanodote oli 84,9 vuotta ja suomea äidinkielenään puhuvien tyttöjen vajaan vuoden lyhyempi.

Pohjoismaiden elinajanodotteita vertailtaessa suomalaisnaiset sijoittuvat hyvin. 30 vuoden aikana elinajanodote on pidentynyt eniten Suomessa sekä naisilla että miehillä. Suomalaisnaiset ovat 30 vuodessa kirineet elinajanodotteessa samalle tasolle Ruotsin ja Norjan kanssa.