Miesten väliseen seksiin liittyvä verenluovutusrajoitus poistuu

Verenluovutukseen ja seksiin liittyvät varoaikakäytännöt ovat joulukuusta lähtien samat sukupuolesta riippumatta.

Kuvateksti
Kaikkia koskevat samat säännöt verenluovutuksessa 4. joulukuuta alkaen.
Kuva: iStock

Erillinen verenluovutukseen liittynyt rajoitus miesten välisestä seksistä oli pitkään keskustelun aiheena.

Muutoksen myötä seksikäyttäytymiseen liittyvät varoaikakäytännöt verenluovutuksessa yhtenäistyvät ja ovat samat kaikille riippumatta sukupuolesta. Muutos tulee voimaan Veripalvelussa 4. joulukuuta.

”Jatkossa neljän kuukauden mittainen luovutuseste seuraa uudesta ja vaihtuneesta seksikumppanista tai useista kumppaneista”, toteaa Veripalvelun verenluovutuksen johtaja Johanna Castrén.

Luovutusrajoitusten tarkoitus on huolehtia potilaan ja luovuttajan turvallisuudesta. Luovuttajavalinnalla pyritään vähentämään veren välityksellä tarttuvien tautien riskejä. Vaikka luovutettu veri tutkitaan tarkoin, aivan tuore hiv- tai hepatiittitartunta ei näy laboratoriotutkimuksissa.

Veripalvelu oli aktiivisesti edistämässä muutosta.

”Olemme tyytyväisiä, että muutos voidaan toteuttaa. Tavoitteenamme on, että verivalmisteiden turvallisuus säilyy ja luovutuskriteerit ovat mahdollisimman yhdenvertaiset kaikille”, Johanna Castrén sanoo.

Veripalvelu ehdotti Fimealle vuonna 2022 miesten välisestä seksistä aiheutuvan verenluovutusesteen muuttamista. Fimean uusi määräys tuli voimaan lausuntokierrosten jälkeen lokakuun alussa 2023, ja Veripalvelulla oli kolmen kuukauden siirtymäaika ottaa muutos käyttöön.