Mobiilin lääkitysosio potilaan turvallisuuden tukena

Lääkkeiden tarkasteleminen ja annon kirjaus onnistuu langattomasti älypuhelimella heti potilashuoneessa.

Kuvateksti
Potilas tunnistetaan skannaamalla potilasranneke. Kuva: Tyks

Ajantasaiset lääkitystiedot ovat välittömästi kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien nähtävillä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. Sairaanhoitopiiri otti ensimmäisenä erikoissairaanhoidon toimijana käyttöön hoitotyön mobiilisovelluksen lääkitysominaisuuden.

Lääkitysominaisuus on toiminnallisuus, joka hakee potilaan kokonaislääkityksen sekä lääkemääräykset potilastietojärjestelmästä reaaliajassa. Vastaavasti sovelluksella antokirjatut lääkkeet tallentuvat heti lääkitysohjelmaan potilastietojärjestelmässä.

Lääkitysominaisuus tukee hoitajan työtä ja varmistaa oikeanlaisen lääkehoidon sekä ajantasaisen antokirjauksen lääkitysohjelmaan. Potilas tunnistetaan skannaamalla potilasranneke, ja reaaliaikaisen tiedon perusteella tarkistetaan oikea lääke, annos ja antotapa. Sovellus tuo potilastietojärjestelmästä myös annosteluaikataulun, jolloin oikea lääke annetaan oikeaan aikaan.

Lääkkeen antokirjauksesta jää heti merkintä potilastietojärjestelmään, eikä lääkkeiden tupla-antokertoja tule, kun ajankohtainen tilanne näkyy kaikille. Hoitaja voi tarkistaa lääkemääräykset ja aikaisemmat kirjaukset heti potilashuoneessa, joten inhimilliset virheet vähentyvät ja aikaa säästyy potilashoitoon.

Lääkitysominaisuus pilotoitiin Tyksin sisätautien vuodeosastolla vuonna 2017. Tämän vuoden alussa sen käyttöä laajennettiin, ja pian se on käytössä kaikilla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuodeosastoilla sekä muutamilla poliklinikoilla.

Lääkitysominaisuus on osa laajempaa mobiiliratkaisukokonaisuutta. 2015 pilotoitu ja käyttöönotettu ensimmäinen mobiiliominaisuus sisältää havaintoarvojen langattoman selaamisen ja kirjaamisen, jolloin potilaasta mitatut arvot – kuten verenpaine ja pulssi – kirjataan reaaliaikaisesti suoraan potilastietojärjestelmään.