Moni skitsofreenikko sairastaa myös fyysisesti

Skitsofreniaa sairastavilla on runsaasti fyysisiä oireita ja piileviä sairauksia.

Kuvateksti
Klotsapiini-lääkitystä käyttävillä oli kohonnut metabolisen oireyhtymän riski. Kuva iStock.

Yli puolella skitsofreniaa sairastavista todettiin diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin altistava metabolinen oireyhtymä. Lisäksi lähes puolella oli päivittäistä haittaa aiheuttavia, lähinnä tuki- ja liikuntaelinten, hermoston ja ruoansulatuksen vaivoja. Myös ummetus ja närästys sekä korvakäytävän tukkiva vahatulppa olivat yleisiä löydöksiä.

Nämä tulokset käyvät ilmi Saana Eskelisen tuoreesta psykologian alaan kuuluvasta väitöstutkimuksesta.

Eskelinen teki väitöstutkimuksessaan 275:lle skitsofreniaa sairastavalle avohoitopotilaalle perusteellisen terveystarkastuksen. Sitä ennen potilaat kävivät laboratoriossa ja hoitajan vastaanotolla, jossa kartoitettiin terveydentilaa haastattelulla ja mittauksilla. Lisäksi potilaat vastasivat terveyttä ja elintapoja koskevaan kyselyyn.

Tutkittujen keski-ikä oli 45 vuotta, ja heistä 55 prosenttia oli miehiä. Suomalaisista noin yksi prosentti sairastaa skitsofreniaa.

Terveystarkastuksen tulosten perusteella Eskelinen antoi 81 prosentille potilaista elintapaohjausta sekä tarpeen mukaan suosituksia jatkoseurantoihin tai -hoitoon. Neuvonta koski useimmiten painonhallintaa, liikkumisen lisäämistä ja tupakoinnin lopettamista.

Eskelinen suosittaa säännöllisiä terveystarkastuksia skitsofreniaa sairastaville. Fyysisten sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon on hoitojärjestelmässä kiinnitettävä määrätietoisesti moniammatillista huomiota. Etenkin tupakointia ja lihavuutta tulee ennaltaehkäistä ja hoitaa tehokkaasti.

– Tukea fyysisen terveyden ylläpitämiseen ja kohentamiseen tulee tarjota erityisesti klotsapiinilääkitystä käyttäville. 

Tutkimuksen pohjalta Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatriaan ja HYKS Kellokosken sairaalaan perustettiin vuonna 2015 Terveystupa -toimintamalli. Terveystupa edistää moniammatillisesti vakavia mielenterveyden häiriöitä sairastavien fyysisen terveyden huomioimista psykiatrisessa hoitojärjestelmässä. 

LL Saana Eskelisen psykiatrian alaan kuuluva väitöskirja Physical health of patients with schizophrenia: findings from a health examination study tarkastetaan Helsingin yliopistossa 2.6.