Muistisairauteen sairastuu huomattavasti aiempaa arvioitua useampi – suurinta sairastavuus Kainuussa

Hyvinvointialueilla on isoja eroja muistisairaiden määrässä. Kainuussa ja Kymenlaakson alueella sairastetaan enemmän kuin muualla, Ahvenanmaalla taas poikkeuksellisen vähän.

Kuvateksti
Kaikki muistisairaudet eivät edes näy tilastoissa ja rekistereissä, sillä niissä näkyvät vain todetut sairaudet.
Kuva: iStock

Uuden tutkimustiedon mukaan muistisairausdiagnoosin saa vuosittain huomattavasti useampi kuin aiemmin on arvioitu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus osoittaa, että muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 23 000 ihmistä. Aiemmin sairastuvien määrä on arvioitu lähes puolet pienemmäksi eli 14 500 ihmiseksi.

Vuonna 2040 muistisairauksia sairastavia on jo 247 000, jos muistisairauksien yleisyys pysyy vuoden 2021 tasolla ja iäkkäiden määrä kasvaa Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaisesti.

Vuonna 2021 yli 150 000 suomalaisella oli diagnosoitu muistisairaus. Suurin osa heistä oli 85 vuotta täyttäneitä. 

Aiemmat arviot muistisairauksien yleisyydestä ovat perustuneet eurooppalaisiin väestötutkimuksiin ja suomalaisiin tutkimuksiin 1980- ja 1990-luvuilta.

Uudessa tutkimuksessa määrää selvitettiin koko maan kattavista sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekistereistä (Hilmo) ja Kelan sairausvakuutuksesta korvattavien lääkeostojen rekistereistä.

Hyvinvointialueiden välillä on huomattavia eroja muistisairauksia sairastavien määrissä. Suurinta sairastavuus on Kainuussa (5 368/100 000 asukasta) ja Kymenlaaksossa (5 170/100 000) ja pienintä Ahvenanmaalla (1 414/100 000).

”Muistisairauksia todetaan enemmän alueilla, joilla väestö on vanhempaa. Pelkkä väestörakenne ei kuitenkaan selitä eroja. Lukuihin voivat vaikuttaa alueelliset resurssit ja hoitokäytännöt sekä muistisairauksien riskitekijöiden yleisyys alueella”, sanoo THL:n asiantuntijalääkäri Hanna-Maria Roitto.