Muistisairautta torjuvat terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat lisäävät kognitiivista reserviä, jonka ansiosta mielentoiminnot pysyvät pitempään kunnossa.

Kuvateksti
Tästä muisti tykkää. Säännöllistä liikuntaa hyvässä seurassa. Kuva iStock.

Kasviksia ja hedelmiä sisältävä ruokavalio, säännöllinen liikunta, kohtuus alkoholin käytössä auttavat muistisairauden ehkäisyssä. Terveelliset elämäntavat lisäävät kognitiivista reserviä, jonka ansiosta mielentoiminnot pysyvät pitempään kunnossa. Kognitiivisella reservillä tarkoitetaan aivojen kestävyyttä ja kykyä ylläpitää normaaleja toimintoja iän ja sairauksien vaikutuksista huolimatta.

Muistisairauksien välttämisessä ja lykkäämisessä auttavat terveelliset elämäntavat. Tätä todistaa tuore tutkimus, joka julkaistiin Plos Medicine –lehdessä. Tutkimus perustuu 2 300 yli 65-vuotiaan terveystietoihin. Osallistujien muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mitattiin siihen kehitetyillä testeillä.

Testitulokset olivat selvästi parempia osallistujilla, jotka noudattivat terveellisiä elämäntapoja. Kasviksia ja hedelmiä sisältävä ruokavalio, säännöllinen liikunta, kohtuus alkoholin käytössä sekä sosiaalinen ja kognitiivinen aktiivisuus selittivät tulosten perusteella noin 20 prosenttia eroista osallistujien testituloksissa.

Osa havaitusta vaikutuksesta oli todennäköisesti suoraan seuraus terveellisistä elämäntavoista, mutta osa siitä välittyi niin sanotulla kognitiivisella reservillä. Kognitiivista reserviä kerryttää ainakin koulutus, kognitiivisesti haastava työ ja halki elämän jatkuva monipuolinen aivojen käyttö.

Havainnot ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa, ja ne vahvistavat näkemystä elämäntapojen merkityksestä muistisairauksien ehkäisyssä.

Suomessa muisti ja muut kognitiiviset toiminnot ovat lievästi heikentyneet arviolta 120 000 henkilöllä. Lähes yhtä monella on jonkinasteinen dementia.

Uutispalvelu Duodecim