Naiset miehittävät yhä hoitoalaa

Lähihoitajissa miesten osuus on ollut hienoisessa kasvussa.

Kuvateksti
Harva mies valitsee hoitajan uran. Kuva iStock.

Kaikista palkansaajista vain 13 prosenttia toimii tasa-arvoammateissa. Tilanne on pysynyt samana viimeiset kymmenen vuotta. Tasa-arvoammatti tarkoittaa, että ammatissa työskentelee tasaisesti miehiä ja naisia.

Naisten ja miesten koulutusreitit erkanevat heti peruskoulun jälkeen. Naiset valitsevat eri koulutusaloja kuin miehet, mikä valmistumisen ja työelämään sijoittumisen jälkeen näkyy ammattien jakautumisena eli segregoitumisena nais- ja miesenemmistöisiksi.

Erityisen selvästi ammattien eriytyminen näkyy sosiaali- ja terveyssektorilla. Kun mukaan otetaan vielä liikuntasektori, lähes yhdeksän kymmenestä aloilla työskentelevistä oli naisia. Vuonna 2010 sairaanhoitajista, kätilöistä ja lähihoitajista yli 90 prosenttia oli naisia. Vuonna 2014 tilanne oli edelleen lähes sama. Lähihoitajista miesten osuus oli kuitenkin noussut hieman aikaisempaan verrattuna. Miesten osuus näihin ammatteihin valmistumista on hieman kasvanut viime vuosina.

Maan hallitus pyrkii siihen, että perinteinen työelämän työnjako muuttuu. Esimerkiksi hallituksen tasa-arvo-ohjelman avulla on tarkoitus puuttua stereotyyppisiin ammattikäsityksiin ja sukupuoleen liittyviin rooliodotuksiin koulutuksessa ja työelämässä.

Valtionneuvoston väliraportti naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ilmestyi viime viikolla.