OECD: Nuorten kiinnostus sairaanhoitajan ammattiin hiipuu

Mikäli OECD-maat eivät pysty houkuttelemaan omia nuoria koulutukseen riittävästi, ne joutuvat hankkimaan sairaanhoitajia ulkomailta.

Kuvateksti
Poikien houkuttelu ammattiin vaatii jäsenmailta sekä perinteisten sukupuoliroolien muuttamista että panostusta ammatinvalinnanohjaukseen.
Kuva: iStock

Sairaanhoitajan ammatti ei kiinnosta OECD-maiden nuoria entiseen tapaan. Myös Suomessa nuorten kiinnostus sairaanhoitajan ammattia kohtaan on laskenut ja on alle OECD-keskiarvon. 

OECD-raportti julkaistiin tämän vuoden toukokuussa. Raportissa verrataan nuorten kiinnostusta sairaanhoitajan ammattiin vuosina 2018 ja 2022.

OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 37 jäsenmaata. OECD mittaa ja vertaa jäsenmaita sekä laatii politiikkasuosituksia. 

Koronapandemia on ollut mittausjakson välissä. Pandemia on vaikuttanut mielikuviin sairaanhoitajan työstä kahdella eri tavalla. 

Sairaanhoitajat miellettiin pandemian aikana sankareiksi, mutta pandemia toi myös esiin ammatin kuormittavuuden, huonot työolot ja matalan palkkatason. 

Sairaanhoitajan ammatista kiinnostuneet ovat voittopuolisesti tyttöjä. 

Poikien houkuttelu ammattiin vaatii jäsenmailta sekä perinteisten sukupuoliroolien muuttamista että panostusta ammatinvalinnanohjaukseen.

Sairaanhoitajan ammatin vetovoiman lisääminen edellyttää raportin mukaan työolojen ja palkan parantamista. Mikäli jäsenmaat eivät pysty houkuttelemaan omia nuoria koulutukseen riittävästi, ne joutuvat hankkimaan sairaanhoitajia ulkomailta.

Raportti toteaa, että Filippiineiltä tai Intiasta ei voi hankkia sairaanhoitajia rajattomasti. Näiden maiden sairaanhoitajatarve kasvaa sitä mukaan, kun ne kykenevät panostamaan terveydenhuoltojärjestelmäänsä.