Opinnäyte: Ensihoitajat toivovat koulutusta hälytysajoon

Luotto omaan ajotaitoon on ensihoitajien keskuudessa hyvä, mutta he epäilevät työkavereiden taitoja.

Kuvateksti
Vuosina 2003–2012 ambulansseille sattui yli tuhat erilaista onnettomuutta, joissa menehtyi yhteensä kymmenen ihmistä. Kuvituskuva. Kuva: Ari Korkala

Ensihoitajat haluavat harjoitella hälytysajoa lisää, vaikka he luottavat omaa ajotaitoonsa ja arvioivat suhtautuvansa liikenneturvallisuuteen myönteisesti. Tämä käy ilmi opinnäytetyöstä, jossa selvitettiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoidossa työskentelevien mielipiteitä hälytysajosta. Tutkimukseen vastasi 89 ensihoitajaa.

Suurin osa vastaajista oli osallistunut työnantajan järjestämiin ajokoulutuksiin ja oli niihin tyytyväisiä. Täysin riittävää koulutus oli kuitenkin vain kolmen prosentin mielestä. Vastaajat kokivat säännöllisen ajorataharjoittelun sekä ennakointiin ja asenteisiin keskittyvän teoriaopetuksen tärkeäksi. 

Ajorataharjoittelua pitäisi olla nykyistä useammin, ja sitä pitäisi järjestää myös vaihtelevassa säässä ja eri vuodenaikoina. Harjoittelun toivottiin sisältävän muun muassa ajoneuvon käsittelyharjoituksia, hätäjarrutuksia ja -väistöjä sekä ajoa vaikeassa maastossa. Opinäytetyön tekijät ehdottavat myös ambulanssisimulaattoria.

Omaan ajotaitoonsa ja arviointikykyynsä luotti 91 prosenttia vastaajista. Sen sijaan työkavereiden ajotaitoihin luotettiin selvästi vähemmän.

Vastaajat arvioivat myös oman asenteensa hälytysajoa kohtaan positiivisemmaksi kuin ensihoitajien yleisen asenteen. 92 prosenttia arvioi oman asenteensa edistävän liikenneturvallisuutta. Vain 27 prosenttia vastaajista arvioi ensihoitajien yleisen asenteen hälytysajoa kohtaan edistävän liikenneturvallisuutta.

Negatiiviset asenteet, kuten kiire, suuttumus ja kilpailu, ovat riski liikenteessä. 

Ambulanssi on vuosittain osallisena useissa liikenneonnettomuuksissa. Yleisin vahinkotyyppi on peruutettaessa tapahtunut vahinko pysäköintialueella.

Katri Haatainen, Jemiina Suomalainen ja Nina Väisänen: Ensihoitajien kokemuksia hälytysajosta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Savonia-ammattikorkeakoulu 2018.