Opiskelijat tyytymättömiä Jobiiliin

Harjoittelupaikkojen varaus takkuaa uudessa järjestelmässä.

Kuvateksti
Opiskelijoilla on vaikeuksia saada haluamaansa harjoittelupaikkaa Jobiilin kautta. Kuva: iStock

Opinnot viivästyvät, opetus menee uusiksi ja harjoittelusta koituu ylimääräisiä kustannuksia. Opiskelijat ja koulut ovat törmänneet näihin ongelmiin, jotka johtuvat uuden harjoittelupaikkojen varausjärjestelmä Jobiilin toimimattomuudesta. Kyse on palvelinkapasiteetin riittämättömyydestä. 

Tehy Opiskelijat kerää Facebookissa kokemuksia Jobiilista. Kertyneistä kommenteista käy ilmi, että opiskelijoilla on ollut muun muassa vaikeuksia päästä kirjautumaan järjestelmään. 

Myös Tehyn järjestöasiantuntija Atte Mäki on saanut opiskelijoilta palautetta Jobiilista. He pelkäävät, että järjestelmän virhe osuu omalle kohdalle. 

– Erään opiskelijan valmistuminen on viivästymässä vuodella, koska hän on jäänyt ilman harjoittelupaikkaa sekä kevään että syksyn haussa. 

Närää on aiheuttanut myös se, että järjestelmää hallinnoiva Tampereen ammattikorkeakoulu joutui perumaan ensi syksylle varattuja harjoitteluja. Tämä johtui siitä, että työpaikat olivat laittaneet paikkoja tarjolle liian aikaisin, ja koulu halusi taata opiskelijoiden tasavertaisen aseman.

Opiskelijat eivät Mäen mukaan ole myöskään välttämättä saaneet sitä harjoittelupaikkaa, jota opintojen sisältö tai vaihe edellyttäisivät. Tämä on pakottanut koulut suunnittelemaan opetusta uudelleen niin, että harjoittelua edeltävät teoriaopinnot, joita ei alun perin ollut.

Opiskelijoille on koitunut myös ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi asumisesta, kun he ovat joutuneet lähtemään harjoittelupaikkaan toiselle paikkakunnalle. 

– Paikka toiselta paikkakunnalta on ollut pakko ottaa vastaan, jotta opinnot etenisivät aikataulussaan. 

Mäen mielestä Jobiili nykyisellään arpoo paikkoja sen sijaan, että antaisi kaikille tasapuolisen mahdollisuuden hakea paikkoja. 

– Tekniikan ehdoilla mennään liikaa, kun paikan saaminen voi olla kiinni nettiyhteyden nopeudesta tai harjoittelun pituudesta.

City Dev Labsin liiketoimintajohtaja Heikki Pelkkikangas ymmärtää opiskelijoiden turhautumista. City Dev Labs on Jobiilin toimittanut yritys. 

– ​Jobiilin virheitä on korjattu ja kapasiteettia lisätty sen jälkeen, kun järjestelmä maaliskuun lopussa kaatui.

Pelkkikangas kertoo, että 11 600 opiskelijaa on kevään aikana saanut harjoittelupaikan.

– Perusongelma on se, että hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja. Silloin sattumalla on iso rooli siinä, kuka paikan saa.

Entisessä varausjärjestelmässä haku oli porrastettu, mitä jotkut opiskelijat ovat toivoneet takaisin. 

– Uutta järjestelmää lähdettiin rakentamaan siitä lähtökohdasta, että kaikki paikat ovat tasapuolisuuden ja ajan säästämisen vuoksi kerralla nähtävillä. 

Mäen mukaan suurin osa harjoittelupaikan saaneistakin on sitä mieltä, että järjestelmä ei palvele kunnolla. Hänen mielestään pitäisi selvittää, miten iso osa opiskelijoiden ensisijaisista hakutoiveista on toteutunut.