Osastonhoitajalle korvausta kunnian loukkauksesta ja vainosta – vastaajalle ehdollista vankeutta

Sosiaalityöntekijä sai ehdollista vankeutta osastonhoitajan kunnianloukkaamisesta ja vainoamisesta sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kuvateksti
Rikoslakiin lisätty vainoamisen kielto tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Kuva: iStock

Helsingin hovioikeus on tuominnut sosiaalityöntekijän 75 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä kunnianloukkauksesta, vainoamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Törkeä kunnianloukkaus ja vainoaminen kohdistuivat osastonhoitajaan. Virkavelvollisuuden rikkomisessa puolestaan oli kyse siitä, että kunnianloukkaus ja vainoaminen olivat liittyneet sosiaalityöntekijän viran hoitoon.

Sosiaalityöntekijä ja osastonhoitaja olivat työskennelleet samassa Helsingin kaupungin toimipisteessä 2013–2015. Sosiaalityöntekijä oli järjestelmällisesti kyseenalaistanut toimipisteen toiminnan yleiset linjaukset. Osastonhoitaja ei hovioikeuden mukaan kuitenkaan ollut vastuussa linjauksista, vaan noudatti niitä omassa työssään. 

Tuomio törkeästä kunnianloukkauksesta tuli siitä, että sosiaalityöntekijä oli useasti ja tahallaan kirjoittanut asiakastietojärjestelmään osastonhoitajasta perättömiä ja halventavia väitteitä. Väitteet olivat omiaan aiheuttamaan osastonhoitajalle suurta kärsimystä ja erityisen suurta vahinkoa. Järjestelmään oli pääsy noin 2 800 henkilöllä.

Vainoamistuomiota hovioikeus perusteli sillä, että sosiaalityöntekijä oli halventanut osastonhoitajaa niin kauan, että teot muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden. Yhtenäinen kokonaisuus on mainittu rikoslain esitöissä yhdeksi vainoamisrikoksen tekomuodoksi. 

Hovioikeus tuomitsi sosiaalityöntekijän maksamaan osastonhoitajalle korvausta törkeästä kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta yhteensä 5 000 euroa, tilapäisestä haitasta yhteensä 3 000 euroa ja korvausta ansionmenetyksestä noin 6 700 euroa eli yhteensä noin 14 700 euroa. Sosiaalityöntekijä joutuu maksamaan myös lääkäri-, lääke- ja terapiakuluja sekä oikeudenkäyntikulut. 

Osastonhoitaja kävi oikeutta Tehyn oikeusturvavakuutuksen turvin. 

Käräjäoikeus oli aiemmin vapauttanut vastaajan syytteistä. 

Kolmesta hovioikeudenneuvoksesta yksi jätti tuomiosta eriävän mielipiteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

30.10.2018 klo 8.25 Korjattu korvaussumma. Aiemmin tekstissä oli 8 000 euroa.